کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۳۱ خرداد و ۱ تیر۱۳۹۷
کارگاه آموزشی طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب به روش A2O-تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی تصفیه خانه فاضلاب انسانی به روش نوین ATV-تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۳۹۶
دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA