دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۷ و ۸ تیر ماه ۱۳۹۷
آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX -تاریخ ۳۱ خرداد و ۱ تیر ماه ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)-تاریخ ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب به روش A2O-تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی تصفیه خانه فاضلاب انسانی به روش نوین ATV-تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۶
دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۳۹۶