پکیج تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار www.zistnegar.com

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار www.zistnegar.com

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

نصب و راه اندازی پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار www.zistnegar.com

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

شرکت زیست نگار در زمبنه آموزش تخصصی
در صنعت آب، فاضلاب با بهره گیری از
متخصصین،با رویکردی نوین و کاملاً کاربردی
خدمات آموزشی متنوعی را ارائه می نماید.

با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت
استفاده بهینه از این منابع، اهمیت استفاده از
پسابهای تصفیه شده در مواردی که به کیفیت
پایین تری از آب نیاز است مشخص می گردد.

با توجه به اهميت آب در زندگي و همچنين
مسائل محيط زيستي، تصفيه آن از اهميت
خاصي برخوردار مي باشد. لیکن تنها حدود ۸/۲
درصد از آب‌های موجود قابل شرب می‌باشد.

محصولات آب و فاضلاب

error: