هوادهی فاضلاب به چه صورت انجام می شود؟

هوادهی فاضلاب به چه صورت انجام می شود؟

13 مهر 1395

هوادهی فاضلاب

معمولاً هوادهی فاضلاب در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب از سه طریق انجام می شود:

  • هوادهی با دیفیوزر هوادهی و استفاده از هوای تحت فشار
  • هوادهی با هواده های مکانیکی سطحی
  • ترکیبی از روش های بالا

هوادهی فاضلاب

دیفیوزر ممکن است به شکل های مختلف دیفیوزر دیسکی، لوله ای و بشقابی باشد. این نوع دیفیوزرها هوا را به صورت حباب های ریز، متوسط و درشت در فاضلاب حوض هوادهی تزریق می نمایند.

دیفیوزر حباب ریز را معمولاً با فاصله 75-50 سانتیمتر از کف حوض برروی لوله هایی که به لوله اصلی انتفال هوا اتصال دارد نصب می کنند.

حرکت حباب هوا از پایین به بالا باعث می شود که ته نشینی مواد معلق در حوض هوادهی انجام گیرد و لجن فعال برگشتی با فاضلاب حوض هوادهی به خوبی مخلوط گردد.

هوادهی فاضلاب تصفیه خانه

دیفیوزر معمولاً بر روی لوله هایی از جس PVC که به طور موازی در سرتاسر طول حوض هوادهی قرار گرفته اند نصب می شود.

لوله هایی که هوا را از دمنده ها به توزیع کننده های هوا انتقال می دهد می تواند 11 تا 16 متر در ثانیه سرعت داشت باشد. اگر قطر لوله ها بزرگ باشد، این سرعت تا 5 متر در ثانیه هم قابل تنظیم است.

لوله های انتقال هوا باید در برابر یخ زدگی محافظت شوند و از مصرف لوله هایی که ممکن است دچار زنگ زدگی گردد باید خودداری به عمل آید.

هوادهی تصفیه خانه فاضلاب

میزان هوای لازم برای تزریق به فاضلاب بر حسب لیتر هوا در هر لیتر فاضلاب حوض هوادهی با متر مکعب در هر متر مکعب حجم این حوض و یا بر حسب متر مکعب هوا به ازای هر کیلو BOD5 فاضلاب بیان می گردد.

راندمان دیفیوزر از نظر درصد هوای تزریقی به فاضلاب به منظور تصفیه فاضلاب بهداشتی بستگی به عمق حوض هوادهی داشته و نوع حباب هوای تولیدی به وسیله دیفیوزر نیز در این راندمان مؤثر است.

هوادهی فاضلاب

به منظور کاستن از هزینه های لوله کشی انتقال هوا گاهی به جای کاربرد هوای تحت فشار برای هوادهی تصفیه فاضلاب از هوادهی مکانیکی یا هواده های سطحی استفاده می شود.

نگهداری و بهره برداری از این هواده ها به مراتب ساده تر و کم خرج تر از هوای تحت فشار است. هواده های مکانیکی به دو صورت عمقی و سطحی به کار برده می شوند.

حوض هوادهی تصفیه خانه فاضلاب

در هواده های عمقی معمولاً هواده بر روی لوله ای که تا انتهای حوض ادامه دارد نصب شده و در حین هوادهی فاضلاب، فاضلاب حوض به داخل لوله کشیده شده و پس از هوادهی از لوله خارج و در تمام حوض پخش می گردد.

در هواده سطحی حرکت پروانه هواده، اکسیژن هوا را به صورت حباب های ریز به داخل فاضلاب تزریق می کند.

هوادهی تصفیه فاضلاب

در بعضی کتاب ها انرژی لازم برای هوادهی فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی را 35-30 اسب برای هر 4000 متر مکعب فاضلاب ورودی نوشته اند، در اروپا انرژی هوادهی فاضلاب را 6 تا 7 کیلو وات به ازای هر 1000 نفر پیشنهاد نموده اند. چون علاوه بر هوادهی فاضلاب، اختلاط فاضلاب با لجن بر گشتی در تصفیه خانه فاضلاب نیز باید به خوبی در حوض هوادهی فاضلاب انجام شود.

حوض هوادهی فاضلاب

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.