آشغالگیر فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب چیست؟

آشغالگیر فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب چیست؟

3 خرداد 1395

آشغالگیر فاضلاب یکی از واحد های تصفیه فیزیکی و مقدماتی فاضلاب است که جهت حذف مواد جامد درشت و شناور نظیر برگ درختان، تکه چوب، کهنه و پارچه و نظایر آن از فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از حذف این مواد، جلوگیری از گرفتگی و رسوب در واحدهای پایین دست، همچنین سهولت در تصفیه فاضلاب می باشد.

آشغالگیر فاضلاب یا پساب

انواع آشغالگیر

آشغالگیرهای فاضلاب را می توان از جنبه های مختلف زیر تقسیم بندی کرد:

الف) از لحاظ شکل ساختمان

بر این اساس آشغالگیرها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

آشغالگیر فاضلاب

ب) فاصله بین میله ها

از این لحاظ منابع مختلف تقسیم بندی متفاوتی ارائه می کنند که می توان آنها را در دو گروه زیر قرار داد.

 • درشت- متوسط – ریز
 • درشت – ریز – میکرواسکرین

اصطلاحاً به آشغالگیرهای فاضلابی که فاصله بین میله ها یا قطر شبکه های آن ها بین 6 تا 150 میلی متر باشد، آشغالگیرهایی درشت و به آشغالگیرهایی که شاخص فوق الذکر در آن ها کوچکتر از 6 میلی متر باشد، آشغالگیر ریز و به آشغالگیرهایی که قطر شبکه های آنها کوچکتر از 5/0 میکرومتر باشد، میکرواسکرین گفته می شود.

آشغالگیر میله ای فاضلاب

ج)نحوه تمیز کردن

بر این اساس آشغالگیرها به دو دسته تقسیم می شوند:

 • مکانیکی
 • دستی

آشغالگیرهای میله ای مکانیکی

این نوع آشغالگیرها به چهار دسته تقسیم می شوند:

 • آشغالگیرهایی که با زنجیر کار می کنند.
 • آشغالگیرهای رفت و برگشتی
 • آشغالگیرهای زنجیره ای
 • آشغالگیرهای تسمه ای بدون انتها

آشغالگیر باند اسکرین فاضلاب

آشغالگیرهای مکانیکی زنجیری هم بر اساس محل قرار گرفتن وسیله تمیز کننده آشغال در تصفیه خانه فاضلاب به دو دسته تقسیم می شوند:

 • آشغالگیرهایی که واحد تمیز کننده آنها در قسمت جلو آشغالگیر نصب شده است.
 • آشغالگیرهایی که واحد تمیزکننده آنها در پشت آشغالگیر نصب شده است.

لازم به ذکر است که راندمان آشغالگیرهایی که از جلو تمیز می شوند بیشتر است ولی امکان آسیب دیدن و گرفتگی آنها نیز بیشتر است. بنابراین در مواردی که امکان وجود مواد درشت بیشتر است، از این نوع آشغالگیرها کمتر استفاده می شود (مانند سیستم جمع آوری مشترک). از طرفی در سیستم هایی که وسیله تمیز کننده در پشت آشغالگیر است امکان گرفتگی و صدمه دیدن این وسیله کمتر است، ولی ممکن است بخشی از آشغال ها به همراه جریان فاضلاب وارد واحدهای بعدی تصفیه خانه فاضلاب شوند.

آشغالگیر فاضلاب

انواع آشغالگیرهای شبکه ای

این نوع آشغالگیرها را به چهار دسته تقسیم بندی می کنند:

 • آشغالگیرهای شیبدار مورب
 • آشغالگیرهای استوانه ای یا استوانه دوار
 • آشغالگیرهای شبکه ای دیسکی یا دوار دیسکی
 • آشغالگیرهای سانتریفیوژی یا گریز از مرکز

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

آشغالگیرهای شیبدار مورب از نظر وضعیت ثبات به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

الف- آشغالگیرهای شیب دار ثابت

ب- آشغالگیرهای متحرک یا دوار

حجم آشغال ها

حجم آشغال های گرفته شده توسط آشغالگیرها به دو عامل عمده بستگی دارد:

آشغالگیر فاضلاب یا پساب

مشخصات آشغال های گرفته شده

مشخصات آشغال ها به کیفیت فاضلاب و فاصله بین میله ها بستگی دارد. بطور مثال در آشغالگیرهای میله ای که فاضله بین میله ها از توری ها یا شبکه ها بیشتر است، سهم مواد آلی 90-80 درصد است. ولی در توری ها، بخش آلی 95-65 درصد است. بطور متوسط مقدار مواد جامد خشک در آشغال های گرفته شده 25-15 درصد و چگالی آشغال ها 960-640 کیلوگرم به ازاء هر مترمکعب است. بدیهی است هرچه بخش آلی آن بیشتر باشد چگالی کمتر می شود.

روش های دفع آشغال های گرفته شده از آشغالگیر

 • دفن در تصفیه خانه
 • خرد کردن توسط آسیاب
 • دفع در مکان های دفن بهداشتی
 • سوزاندن (به همراه دانه و لجن ها یا بدون آنها)

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.