صافی چکنده بیولوژیکی چیست؟

صافی چکنده بیولوژیکی چیست؟

24 تیر 1395

صافی چکنده بیولوژیکی بخشی از تصفيه ثانويه (بيولوژيكی)

هدف تصفیه فاضلاب در مرحله ثانويه تصفیه فاضلاب شهری كاهش BOD و تجزيه مواد جامد معلقي است كه در مرحله اولیه از تصفيه فاضلاب جدا نشده اند

ساخت صافی چکنده بیولوژیکی

به طور معمول سه روش عمده در تصفيه بیولوژیکی وجود دارد كه در هر سه روش از وجود ميكروارگانيسم ها براي تبديل مواد آلي ناپايدار به مواد آلي با پايداري بيشتر (تركيبات با انرژي آزاد كمتر) استفاده مي شود كه عبارتند از:

صافی چکنده بیولوژیکی

صافی چکنده بیولوژیکی

يك صافي چکنده بیولوژیک از تعدادي بازوي متحرك تشكيل شده كه واحدهاي آبفشان بر روي آن قرار گرفته اند و به وسيله اين آبفشان ها، پساب فاضلاب شهری بر روی بستري از سنگ يا ديگر مواد درشت اندازه مانند پکینگ مدیا معلق (با قطر حدود 5 تا 10 سانتي متر) به صورت دوراني پاشيده مي شود.

فضاي موجود بين سنگ ها اجازه مي دهد هوا به راحتي در بستر سنگي جريان داشته باشد.

صافی چکنده بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

در اين حالت شرايط كاملاً هوازی در بستر بر قرار مي گردد (البته قطر ذرات موجود در بستر سنگي به اندازه ای نيست كه بتواند عمل صافی چکنده را انجام دهد)، فاضلاب خانگی پاشيده شده بر بستر سنگي به راحتي از طريق خلل و فرج موجود در داخل بستر جريان مي يابد و ضمن حركت به وسيله ميكروارگانيسم هاي موجود بر روي سنگ های بستر، مورد حمله قرار گرفته و به تدريج با حركت به سمت پايين بستر تجزيه مي شود.

روش تصفیه فاضلاب صافی چکنده بیولوژیک

پوشش ميكروارگانيسمي موجود بر روي سنگ هاي بستر را عمدتاً باكتري ها تشكيل مي دهند، ولي ساير ميكروب ها و حتي ماكروارگانيسم ها از قبيل كرم­ها، لار و حشرات و حلزون ها در اين پوشش حضور دارند.

اين پوشش بيولوژيك، هر از چند گاهي از سطح سنگ هاي بستر جدا شده و به همراه انواع فاضلاب وارد مخزن ته نشيني ثانويه مي گردد و به اين ترتيب در تصفیه خانه فاضلاب جدا مي شود.

بخشي از پساب زهكش شده در زير بستر دوباره وارد سيستم صافی چکنده بیولوژیکی شده و به وسيله آبفشان ها به همراه پساب تصفيه نشده به روي بستر پاشيده مي شود. اين عمل، علاوه بر اينكه باعث می شود تصفيه فاضلاب بیشتری انجام شود، از خشك شدن پوشش بيولوژيك سطح سنگ­هاي بستر و جدا شدن آنها جلوگيري مي كند.

صافی چکنده بیولوژیکی

در صورت استفاده از سنگ هاي موجود در طبيعت به عنوان بستر (در اثر وزن زيادي كه دارند)، سازه هاي بتني كه بستر بر روي آنها قرار مي گيرد، دچار صدمه و آسيب مي گردند. اين مشكل سبب شده كه عمق بستر با يك محدوديت ارتفاعي مواجه شود.

به طور معمول عمق بستر را در اين شرايط از 3 متر بيشتر در نظر نمی گيرند، در عوض براي اينكه سرعت عمليات در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی جبران شود، سطح مقطع صافی چکنده را بسيار زياد انتخاب مي كنند، به طوري كه قطر اين بسترها گاهي تا 60 متر هم مي رسد.

صافی چکنده بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

در سال هاي اخير به جاي سنگ از مواد پلاستيكي (پکینگ مدیا) براي ساخت بستر ها استفاده مي شود. در اين حالت مي­توان بسترها را بزرگ تر و با عمق بسيار زيادتری طراحي كرد. زيرا محدوديت وزن مواد در استفاده از پلاستيك به جاي سنگ برطرف خواهد شد.

مشاهدات به عمل آمده در اين شرايط حاكي از آن است كه استفاده از مواد پلاستيكي كارآيي بيشتري داشته و مي توان بدون كاهش كارآيي از بسترهای كوچك تری استفاده كرد.

صافی چکنده بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب

علاوه بر اين، محیط هاي پلاستيكي نسبت به مسدود شدن به وسيله پوشش هاي ميكروبي رها شده، در مقايسه با بسترهاي سنگي بهتر عمل مي كند. همچنين امكان افزايش تجزيه زيستي و در نتيجه كاهش BOD پساب در اين صورت بسيار زيادتر است.

صافي های چکنده بیولوژیکی كه در آنها مواد پلاستيكي براي ساخت بستر به كار رفته باشد را اصطلاحاً برج هاي بيولوژيك مي نامند.