لطفاً جهت استعلام، شماره گواهینامه و کد دوره خود را مطابق نمونه زیر وارد و ارسال نمائید تا جواب استعلام مشخص شود.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار تابستان ۱۳۹9
ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار

اخبار برخی دوره های برگزار شده

کانال تلگرام آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار @tc_zistnegar