کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)

16 ساعت آموزش کاربردی و تخصصی

ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار
کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF) - آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار

آنچه در دوره آموزشی طراحی سیستم اولترافیلتراسیون (UF) یاد خواهید گرفت :

– تعریف مبانی UF؛

– کاربردهای UF در صنایع مختلف؛

– مزایا و نحوه عملکرد سیستم های UF؛

– استانداردهای پارامترهای آب خوراک ورودی به UF؛

– تعریف پارامترهای ورودی به UF؛

– معرفی تجهیزات فرآیند UF؛

– طراحی پیش تصفیه UF؛

– پارامترهای طراحی UF؛

– طراحی سیستم UF؛

– طراحی مثال جامع به منظور پوشش تمامی مباحث؛

– نگهداری و راهبری سیستم UF؛

– توضیح فرآیندهای بهره برداری، BW، CEB، CIP، به همراه BFD در فرآیند UF؛

– بررسی و رفع اشکال طراحی های انجام شده توسط شرکت کنندگان؛

کارگاه در دو روز، از ساعت 9 صبح تا 17 عصر می باشد، تمامی مباحث به صورت کامل پوشش داده می شود و در انتها به هر یک از شرکت کنندگان دوره، گواهی حضور در دوره آموزشی شرکت فنی مهندسی زیست نگار اعطاء می گردد.

ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار

تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار پائیز ۱۳۹۹

اخبار برخی دوره های برگزار شده

کانال تلگرام آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار @tc_zistnegar