فرآیند شناورسازی چه تأثیری به عنوان تصفیه مقدماتی فاضلاب دارد؟

کاربرد فرآیند شناورسازی به عنوان تصفیه مقدماتی فاضلاب چیست؟

4 خرداد 1395

شناورسازی

شناورسازی یک فرآیند فیزیکی است که به کمک آن می توان کلیه مواد با وزن مخصوص های مختلف را از فاضلاب جداسازی کرد.

چربی گیر و شناورسازی تصفیه فاضلاب یا پساب

روش های شناورسازی

روش های شناورسازی به دو دسته عمده تقسیم بندی می شوند:

1-شناورسازی ثقلی یا ساکن

2-شناورسازی توسط حباب های هوا

شناورسازی در تصفیه فاضلاب

شناورسازی ثقلی

در این روش فاضلاب را به مدت نسبتاً طولانی، حدود یک ساعت در حوضچه ای نگهداری می کنند. در این صورت، ذراتی که وزن مخصوصشان کمتر از سیال باشد به سطح حوضچه منتقل و سپس توسط کف روب جمع آوری می شوند. از این روش معمولاً برای شناورسازی روغن های دانه درشت استفاده می شود.

شناورسازی توسط حباب هوا

شناورسازی توسط حباب هوا، به سه طریق قابل انجام است:

 • تزریق هوا در فشار بیش از اتمسفر و متعاقباً ورود آن به حوضچه ای با فشار اتمسفر (DAF)؛
 • تزریق و رهاسازی هوا در فشار اتمسفر؛
 • تزریق هوا در شار اتمسفر و متعاقباً ورود آن در شرایط خلاء نسبی.

شناورساز با هوای محلول یا DAF

شناورسازی با روش DAF

این روش نسبت به روش های دیگر شناورسازی متداول تر است. در روش DAF، در مسیر ورود فاضلاب به پمپ، هوا و ماده منعقد کننده به فاضلاب افزوده می شود، سپس از پمپ عبور می کند. در نتیجه این امر، ضمن اختلاط مواد منعقد کننده و هوا با فاضلاب، فشار جریان تا حد دلخواه افزایش پیدا می کند. بعد مجموعه مزبور وارد یک محفظه سر بسته و محبوس می شود تا اینکه ترکیبات فوق با یکدیگر مخلوط و یکنواخت شوند. در این مخزن، زمان ماند حدود یک دقیقه و فشار هوا حدود 3-2 اتمسفر است. بعد از این مرحله تصفیه فاضلاب، فاضلاب وارد حوضچه شناورسازی می شود.

چربی گیر رستوران و صنعتی یا شناور سازی با هوای محلول

در این فرآیند، حوضچه شناورسازی در هوای آزاد قرار دارد. در این صورت، حباب های هوا به سرعت تشکیل می شود و با مکانیزم های مختلفی ذرات جامد یا مایع را به همراه خود به سطح حوضچه منتقل می کنند. شایان ذکر است که مواد منعقد کننده علاوه بر اینکه امکان اتصال ذرات مایع یا جامد را به حباب های هوا افزایش می دهند، با نزدیک کردن ذرات به یکدیگر قطر آنها را افزایش داده و از این طریق هم سرعت صعود آنها را افزایش می دهند.

شناورسازی در تصفیه فاضلاب یا چربی گیر رستوران

تزریق هوا در فشار اتمسفر

مکانیزم عمل در روش دوم نیز همانند روش اول است با این تفاوت که در این روش فشار سیال افزایش پیدا نمی کند، بلکه مانند حوض هوادهی در فرآیند لجن فعال تزریق هوا توسط پروانه یا کمپرسور در فشار اتمسفر انجام می گیرد.

شناورسازی در شرایط خلاء نسبی

در این روش تزریق هوا در فشار اتمسفر و احتمالاً بیش از اتمسفر صورت گرفته ولی شناورسازی در شرایط خلاء انجام می گیرد. در این فرآیند فشار هوا در حوضچه شناورسازی حدود 3/0 اتمسفر و زمان هوادهی حدود 30 ثانیه می باشد.

چربی گیر رستوران

مزایای روش شناورسازی DAF نسبت به روش ته نشینی

 • به زمان ماند کمتری نیاز دارد، در نتیجه هزینه ساختمانی آن کمتر است.
 • به کمک این فرآیند هم می توان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جداسازی نمود.
 • در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است.
 • امکان تولید بوی نامطبوع در این روش کمتر است.
 • امکان کاهش BOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.

مواد منعقد کننده متدوال در فرآیند شناورسازی آلوم و پلیمر ها می باشد.

چربی گیر رستوران DAF

معایب روش شناورسازی DAF نسبت به روش ته نشینی در تصفیه فاضلاب

 • به تجهیزات بیشتری نیاز دارد.
 • برق یا انرژی بیشتری مصرف می کند.
 • هزینه نگهداری بیشتری لازم دارد.
 • جهت نگهداری به افراد ماهرتری نیاز دارد.
 • ثبات راندمان این فرآیند از فرآیند ته نشینی کمتر است.

روش شناورسازی عمدتاً برای جداسازی روغن ها مورد استقاده قرار می گیرد.