تصفیه فاضلاب خانگی و منازل مسکونی

منابع آب شیرین موجود در جهان محدود و آسیب پذیر می باشند. این منابع محدود دارای ارزش اقتصادی ویژه به همراه اثرات اجتماعی و زیست محیطی است. یکی از منابع آب های شیرین می تواند بازیابی آب از فاضلاب های خانگی و منازل مسکونی باشد. تصفیه فاضلاب های خانگی و منازل مسکونی یکی مهمترین عوامل حفظ محیط زیست هستند. لذا بایستی آن ها را جمع آوری، پالایش و تصفیه نمود و سپس به گردش آب در طبیعت برگرداند. علاوه بر همه این ها، موضوع کاربرد دوباره فاضلاب ها به علت نیاز روزافزون به آب، روز به روز بیش تر مورد توجه قرار می گیرد.

یکی از انواع فاضلاب ها، فاضلاب خانگی و منازل مسکونی می باشد که شامل فاضلاب توالت ها، دست شویی ها، حمام ها، ماشین های لباسشویی، طرفشویی و غیره می باشد. بازه BOD5 فاضلاب های خانگی به صورت متوسط 300 میلی گرم بر لیتر می باشد و برای فاضلاب های غلیظ خانگی و منازل مسکونی تا 400 میلی گرم بر لیتر نیز افزایش می یابد.

تا اوايل قرن بيستم، فاضلاب‌هاي ناشي از فعاليت‌ انسان چه از نوع شهري يا صنعتي از طريق خود‌پالايي توسط طبيعت تصفيه و دفع مي‌شد. ولي رشد بي‌رويه جمعيت، افزايش امكانات شهرنشيني، افزايش مصرف سرانه آب، توليد صنايع و دیگر موارد موجب افزايش توليد فاضلاب‌ گرديد. به طوري كه ديگر طبيعت به طور كامل توان خود پالايي و تصفیه فاضلاب را نداشت. به منظور فراهم آوردن شرايطي كه چرخه حياتي آب و تصفیه فاضلاب، مانند گذشته در طبيعت انجام شود، بشر مجبور بود دست به اقداماتي زند تا از معضلي كه خود به وجود آورده بود رهايي يابد و آن تصفیه فاضلاب تولیدی خود بود.

در زیر نمونه هایی از پکیج های تصفیه شرکت فنی مهندسی زیست نگار ارائه شده است، به منظور دریافت اطلاعات بیشتر، به بخش مربوطه در محصولات مراجعه شود.

سهم عظيم آلودگي آب ها به وسیله فاضلاب و پساب ها زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که بدانیم هر يک ‌متر ‌‌مکعب از فاضلاب به صورت خام (تصفیه نشده) 60-40 متر مکعب آب را آلوده می نماید. از مهمترین مواد آلاینده که به وسیله انسان به منابع آب‌ وارد می شود، می‌توان به پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت ها، عوامل بیولوژیکی و باکتری های بیماری زا اشاره نمود که تخليه آن به طور مستقیم به داخل خاک به مرور خاصیت خاک را زایل نموده و لایه های خاک که می توانستند سهم مهمی در تغییرات کیفیت فاضلاب دفعی در زمین داشته باشند، دیگر قادر به انجام این کار نخواهند بود و پساب‌های خروجی به آب های زیر زمینی می پیوندد و باعث آلودگی منابع آبی و خاک می گردند.

در ایران به علت کمبود آب و گرانی آب آشامیدنی، استفاده از فاضلاب های پالایش شده برای مصارف غیر خانگی مانند آبیاری فضاهای سبز درون شهرها، جنگل کاری، شستشوی خیابان ها و کانال های فاضلاب، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

البته باید یادآور شد که کاربرد فاضلاب تصفیه شده برای مصارف آشامیدنی به علت اقتصادی و روانی هنوز در جهان جنبه گسترده و عملی به خود نگرفته است. در صورتی که استفاده دوباره از فاضلاب های تصفیه شده و فرستادن آن به شبکه شهری برای آبیاری فضاهای سبز و مصرف های صنعتی از سال 1928 در آریزونای آمریکا شروع شده و روز به روز در نقاط بیشتری از جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین مواد لجنی حاصل از فاضلاب ها محتوی عناصر غذایی گیاهی از قبیل ازت، فسفر، پتاس و عناصر کم جذب مانند مس، روی و منگنز می باشند. این عناصر عمدتاً عمدتاً در ترکیبات آلی موجود در فاضلاب ها یافت شده که به تدریج در حین تجزیه شدن مواد در خاک رها شده و مورد استفاده گیاه قرار می گیرند.