تاریخچه کلرزنی فاضلاب چگونه است؟

تاریخچه کلرزنی فاضلاب چگونه است؟

13 اردیبهشت 1395

تاریخچه کاربرد کلرزنی فاضلاب

کلرزنی فاضلاب یا استفاده از کلر به شکل های مختلف یکی از رایج ترین فناوری های گندزدایی فاضلاب است. کلرزنی فاضلاب علاوه بر گندزدایی می تواند به منظور کنترل بوها، بالکینگ لجن، کف کردگی لجن و عوامل مزاحم (مثل پشه های ریز) نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین ترکیبات کلر تصفیه فاضلاب اغلب به خاطر در دسترس بودن، کارایی، راندمان، هزینه های نسبتاً پایین، قابلیت اعتماد و نیز پایداری باقیمانده های کلر ترجیح داده می شوند.

کلرزنی فاضلاب بهداشتی

کمیسیون آب انگلیس در سال 1854 اولین گروهی بود که به طور رسمی از کلر و ترکیبات کلر جهت گندزدایی فاضلاب در سیستم کلرزنی فاضلاب استفاده کرد ضمن این که انگلستان تا سال 1884 کلرزنی فاضلاب را انجام نمی داد.

به نظر می رسد که گندزدایی فاضلاب با کلرید آهک (پودر حاوی کلرید کلسیم و هیپوکلریت کلسیم) در ایالات متحده از سال 1910 آغاز شده باشد و شهر فیلادلفیا اولین شهری است که سیستم کلرزنی فاضلاب در ایالات متحده را نصب کرد. تا اواخر دهه 1950 تقریباً 30% از تصفیه خانه های فاضلاب در ایالات متحده از کلرزنی به شکل های مختلف استفاده می کردند.

کلرزنی فاضلاب

در جدول زیر به طور خلاصه وار داده هایی که اخیراً توسط مطالعات انجام گرفته به وسیله اعضاء فدراسیوپن محیط زیست آب (WEF) در مورد روش های گندزدایی فاضلاب حاصل شده است، ارائه شده است.

در سال 1979، بیشتر 95% تصفیه خانه های فاضلاب کلرزنی پساب خود را  مورد ارزیابی قرار دادند. از این زمان به بعد استفاده از کلر برای گندزدایی در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی عمومی (POTWs) کاهش یافته است که علت آن افزایش میزان آگاهی در زمینه ایمنی نگهداری، حمل و نقل و ذخیره سازی ترکیبات کلر و نیز نگرانی هایی است که در ارتباط با تشکیل محصولات جانبی گندزدایی خطرناک بالقوه وجود دارد.

همان طور که از جدول بالا نیز پیداست، در بیشتر تسهیلات، تمایل به استفاده از کلر گازی به دلایلی که ذکر شد و نیز از بین رفتن پتانسیل اهداف حملات تروریستی، کمتر شده است.

کلرزنی فاضلاب

در سال 1979، تقریباً 90% از تسهیلات یررسی شده از گاز کلر مایع به منظور گندزدایی استفاده می کردند ولی در سال 2003 این میزان به 41% کاهش پیدا کرد.

بیشتر تصفیه خانه هایی که از گاز کلر برای کلرزنی فاضلاب استفاده می کردند به استفاده از هیپوکلریت تغییر فناوری داده و مابقی از فناوری UV استفاده کردند. از بین تصفیه خانه هایی که از کلر گازی در سال 2003 استفاده می کردند، بیش از 50% آنها طوری طراحی شده اند که تا قبل از سال 2013 به فرآیند گندزدایی دیگری تغییر داده شوند.

از بین این تصفیه خانه های طراحی شده جهت تغییر فناوری، بیش از 60% آنها جهت تغییر به فناوری اشعه ماورای بنفش (UV) و مابقی جهت تغییر به فناوری هیپوکلریت طراحی شده اند.

کلرزنی فاضلاب

تولید در محل هیپوکلریت هنوز هم یک فناوری در حال رشد و ظهور محسوب شده و تنها 2% از POTWs های مورد بررسی شده توسط WEF از آن استفاده می کردند.

جلساتی که با چندین عامل فروش انجام گرفت نیز نشان دهنده تعداد کم این واحدهای نصب شده می باشد که عمدتاً در POTWs های کوچک نصب شده بودند.

ضمن اینکه اطلاعات حاصله نشان دهنده کاهش میزان گندزدایی با کلر توسط POTWs هاست ولی انتظار می رود که استفاده از ترکیبات کلر نقش مهمی در گندزدایی داشته باشند که به مزایای زیاد ناشی از آنها مربوط می شود.

کلرزنی فاضلاب بهداشتی

مکانیسم گندزدایی کلر

کلر یک اکسید کننده قوی است که به سرعت با مواد سلولی واکنش داده و عمل گندزدایی را انجام می دهد. کلر از طریق آسیب به اسیدهای نوکلئیک و غشاهای سلولی باعث غیرفعال سازی باکتری ها و از طریق آسیب پوششی پروتئینی و اسیدهای نوکلئیک باعث غیرفعال سازی ویروس ها می شود. کلر نمی تواند باعث غیر فعال شدن تک یاختگانی مثل کریپتواسپوریدیا و ژیاردیا در دوزهای معمول شود.

تاریخچه کلرزنی فاضلاب

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد پکیج کلرزن فاضلاب شرکت زیست نگار، با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.