اهمیت پسماند‌های بهداشتی درمانی به دلیل وجود خطرات شدید انتقال بیماری های عفونی و مسری از طریق بریدگی های موجود در پوست (جراحاتی که به وسیله وسایل نوک تیز مانند تیغ، اسکالپل و غیره به وجود می آید) و یا تماس با مایعات بدن می باشد. چنانچه در بسیاری از موارد مشاهده شده است که انتقال بعضی از بیماری ‌ها مانند انواع هپاتیت وHIV به افراد شاغل در مراکز درمانی از طریق جراحات صورت گرفته است. خصوصیات پسماندهای خطرناک بهداشتی- درمانی شامل سمیت، خورندگی، قابلیت انفجار، قابلیت اشتعال و واکنش پذیر شیمیایی است. و شامل طیف گسترده ای اعم از پسماندهای تیز و برنده، عفونی، شیمیایی و دارویی، ژنوتوکسیک و رادیواکتیو است.

چنانچه زباله‌های بیمارستانی، خانگی و صنعتی به صورت غیر اصولی جمع آوری و دفع گردند، سبب آلودگی منابع آب، خاک و هوا و منجر به انتشار بیماری در بین انسان و دیگر موجودات خواهند شد. انباشته نمودن زباله و پسماند در محیط و در معرض قرار گرفتن آنها با نور خورشید و وجود هوای گرم سبب تعفن زباله شده و منظره زشت و ناپسندی را به محیط زیست می دهد و همچنین منجر به انتشار بوی مشمئزکننده می شود. نفوذ شیرابه زباله های بهداشتی -درمانی به آب‌ های زیرزمینی و نیز جاری شدن آن به آب های سطحی سبب می شود میزان اکسیژن محلول آب کاهش یافته و بار آلودگی میکروبی را به شدت افزایش بخشد. چنانچه زباله در محیط پراکنده شود و از آنها در مزارع و زمین های کشاورزی بدون تصفیه و بازیافت استفاده شود و از آنجایی که زباله ترکیبی از انواع مواد آسیب رسان از قبیل ترکیبات شیمیایی، سموم و غیره می باشد، سبب نابودی موجودات مفید خاک شده و خلل و فرج خاک را مسدود می نماید. در اثر تخریب بافت مفید خاک و نابودی موجودات مفید مانند کرم خاکی، بخش پایه‌ی زنجیره غذایی یعنی گیاهان تولید کننده که مهمترین منبع تأمین غذا و اکسیژن انسان ها و سایر موجودات می باشند از بین رفته که ماحصل آن فقر غذایی و یا سوء تغذیه می باشد.

طبق مطالعات سازمان جهانی بهداشت، میزان سرانه تولید پسماند در روز در بیمارستان های عمومی 4/2-2/1 کیلوگرم به ازای هر تخت و در بیمارستان های کوچک ناحیه ای معادل 1/8-0/5 کیلوگرم به ازای هر تخت می باشد. و طبق مطالعات انجام شده در ایران، میزان تولید زباله های بیمارستان ها در تهران 3/4-2/5 کیلوگرم به ازای هر تخت در روز می باشد. در نتیجه با توجه به تعداد بیمارستان­های موجود در کشور، روزانه حجم بسیار زیادی پسماندهای بهداشتی درمانی تولید می شود که نیاز به مدیریت صحیح دارند و در صورت مدیریت اشتباه این نوع از زباله ها، مشکلات متعدد گفته شده ایجاد خواهد شد.

لذا با توجه به اهمیت قضیه و نیاز به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی، شرکت فنی مهندسی زیست نگار در زمینه های مشاوره و اجرا موارد زیر خدمت رسانی می کند.

 • مشاوره و اجرا در جهت استقرار سیستم مدیریت پسماند در ‏بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی درمانی
 • مشاوره و اجرا در جهت کاهش تولید پسماند و یا کاهش سمیت و خطر پسماند تولیدی بیمارستان ها
 • مشاوره و اجرا در زمینه تفکیک پسماند و کاهش حجم پسماندهای خطرناک درمانی
 • مشاوره و اجرا در خصوص خرید تجهیزات و ماشین­‏آلات مرتبط با مدیریت پسماند بیمارستان ها
 • طراحی و مکان­یابی سیستم ظروف زباله و ظروف ذخیره پسماند بیمارستانی
 • مطالعه و اجرا جهت شناسایی، آنالیز، میزان تولید و طبقه­بندی پسماند
 • انجام مدیریت اجرایی پسماندهای معمولی و ویژه
 • مشاوره و اجرای جهت نگهداری و ذخیره سازی پسماند
 • مطالعه و طراحی استقرار سیستم های زباله­سوز
 • مشاوره در زمینه تهیه دستگاه های بی خطر ساز و محل جایگذاری آن
 • مشاوره و اجرا در زمینه دفن پسماندهای بهداشتی- درمانی
 • طراحی و اجرای سیستم حمل و نقل پسماندهای بی خطر و خطرناک بیمارستانی