پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی به چه صورت است؟

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی به چه صورت است؟

17 مهر 1395

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی

اصل بنیادین در  مدیریت و تصفیه فاضلاب بیمارستانی، محدود کردن تخلیه مایعات خطرناک به فاضلاب رو ها است. زائدات شیمایی به خصوص مواد فتوشیمیایی، آلدهیدها (فرمالدهید و گلوتارالدهید)، رنگ ها و مواد دارویی نباید به فاضلاب تخلیه شوند، بلکه باید به صورت جداگانه جمع آوری شوند و با آن مانند زائدات بهداشتی درمانی رفتار شود.

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پیش تصفیه برای جریان فاضلاب بخش­هایی مثل آزمایشگاه های پزشکی توصیه می شود. پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی می تواند شامل خنثی سازی اسید و باز، فیلتراسیون برای خروج رسوبات و حرارت دادن نمونه های بیماران به شدت عفونی در اتوکلاو باشد.

مواد شیمیایی بی خطر مثل شربت ها، ویتامین ها یا قطره های چشم می توانند بدون پیش تصفیه به جریان فاضلاب تخلیه شوند.

 یک چربی گیر فاضلاب و یا جمع کننده گریس را می­توان برای جداسازی گریس و روغن و دیگر مواد شناور در تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی نصب کرد.

پیش تصفیه فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

مایعات بدن جمع آوری شده، مقادیر کم خون و مایعات شستشو از اتاق های عمل و مراقبت های ویژه می تواند بدون پیش تصفیه فاضلاب به جریان تصفیه خانه فاضلاب تخلیه شود.

اقدامات احتیاطی نسبت به ترشحات خون همیشه باید اخذ شود (برای مثال گذاشتن وسایل شخصی محافظ (Personal Protective Equipment) و دنبال کردن رویه های استاندارد)، و باید به امر لخته شدن خون که باعث انسداد لوله ها می­شود توجه کرد.

در صورتی که ارزیابی خطرات نشانگر این باشد که بارگذاری آلی فاضلاب به پیش تصفیه نیاز ندارد، ممکن است مقادیر بالای خون نیز تخلیه شود.

پیش تصفیه فاضلاب

در غیر این صورت، خون ابتدا باید ترجیحاً با روش حرارتی ضدعفونی شود یا به عنوان زائدات بیماری زا دفع شود. همچنین اگر خون به صورت ایمن اندازه گیری­ شود، می تواند به سپتیک تانک فاضلاب تخلیه شود.

دقت شود که سدیم هیپوکلرایت 5% (NaOCl) برای ضدعفونی کردن مایعات با مواد آلی زیاد مثل خون و مدفوع مؤثر نیست.

سدیم هیپوکلریت هرگز نباید با دترجنت ها مخلوط شود یا برای ضدعفونی مایعات حاوی آمونیاک استفاده شود، چون ممکن است ترکیب آنها تشکیل گازهای سمی بدهند.

پیش تصفیه فاضلاب تصفیه خانه

شیر آهک (کلسیم اکسید) می­ تواند به منظور از بین بردن میکروارگانسیم های زائدات مایع که محتوی مواد آلی بالایی دارند و نیاز به گندزدایی دارند (مثل مدفوع یا استفراغ در طی شیوع وبا) استفاده شوند و در کل به عنوان یک پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی به کار می رود.

در این موارد، مدفوع و استفراغ باید با شیر آهک به نسبت 1:2 (یک به دو) با حداقل زمان تماس 6 ساعت مخلوط شود. ادرار می­تواند با نسبت 1:1 با حداقل زمان تماس 2 ساعت مخلوط شود.

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب بیمارستانی بخش دندانپزشکی باید با نصب جداکننده های آمالگام در سینک ها پیش تصفیه شود، به خصوص آنهایی که کنار صندلی های بیمار هستند.

زائدات جیوه باید به صورت امن جمع آوری و ذخیره شوند. جایی که سیستم ملی برای ذخیره جیوه وجود ندارد، مراکز بهداشتی- درمانی می توانند خطوط راهنمای عمومی برای ذخیره ایمن را دنبال کنند.

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب رادیواکتیو ناشی از پرتودرمانی (مثل ادرار بیماران تحت درمان تیروئید) باید به صورت جداگانه جمع آوری و در مکانی امن ذخیره شوند تا سطح رادیواکتیو آنها کاهش یابد. بعد از گذشت زمان مورد نیاز ذخیره، فاضلاب می­تواند به شبکه فاضلاب رو تخلیه شود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.