تحویل پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

بیمارستانی که دارای چند بخش کوچک در سطح شهر بوده با مشکل دفع غیر اصولی فاضلاب به چاه تصمیم مواجه شد و در اثر آن تصمیم به تهیه یک پکیج تصفیه فاضلاب متناسب با فاضلاب خروجی خود گرفت. پس از درخواست بیمارستان جهت مشاوره، کارشناسان متخصص شرکت فنی مهندسی زیست نگار با بازدید میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم اولیه طرح پیشنهادی خود را تحویل مسئولین داده و پس از بررسی های لازم توسط مشاور پروژه تصمیم بر آن شد که اجرای پکیج تصفیه فاضلاب آن بیمارستان به این شرکت واگذار گردد.


سیستم پیشنهادی شرکت فنی مهندسی زیست نگار برای تصفیه فاضلاب این پروژه با توجه به میزان دبی نسبتاً پایین استفاده از فرآیند بیولوژیکی لجن فعال با هوادهی گسترده بود که در پی آن طراحی متناسب با مشخصات فاضلاب خام بیمارستان  توسط کارشناسان انجام گرفته و پس از آن تیم سازنده وارد عمل شده و بر اساس نقشه های آماده شده شروع به ساخت، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه فاضلاب این پروژه نمود.


در جدول ذیل به خلاصه ای از مشخصات پروژه مذکور اشاره شده است.