نمونه برداری فاضلاب چگونه است؟

نمونه برداری فاضلاب چگونه است؟

16 مرداد 1395

روش های نمونه برداری فاضلاب و تجزیه

روش ها و تکنیک های نمونه برداری فاضلاب و تجزیه صحیح، از اصول مهم توصیف مشخصات کیفی فاضلاب به حساب می آیند.

نمونه برداری فاضلاب تصفیه خانه

نمونه برداری فاضلاب

نمونه برداری فاضلاب به دلایل مختلفی اتجام می شود که عبارتند از:

1- بررسی کارایی و بازدهی کلی عملیات تصفیه خانه فاضلاب با داده های روزانه؛

2- داده ها می توانند برای نشان دادن کارایی واحدهای عملیاتی و فرآیندی و نحوه عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی مورد استفاده قرار بگیرند؛

3- داده ها می توانند در راستای تکمیل برنامه های جدید پیشنهادی به کار روند و

4- برای ارائه گزارش های قانونی به این داده ها نیاز می باشد.

نمونه برداری فاضلاب

جمع آوری داده ها

در جمع آوری داده ها، اهداف زیر باید در نمونه برداری فاضلاب مورد توجه قرار بگیرد:

1- معرف واقعی بودن: داده ها باید معرف واقعی فاضلاب شهری یا محیطی که از آن نمونه تهیه شده، باشند.

2- قابلیت تجدیدپذیری: در صورت تکرار نمونه برداری و تجزیه، داده های به دست آمده باید با سایر روش ها یکسان باشد.

3- قابل دفاع بودن: مستندات و مدارک باید در دسترس باشد تا اعتبار روش به کار برده شده امکان پذیر گردد. دقیق بودن و صحیح بودن داده ها باید از درجه بالایی برخوردار باشد.

4- سودمند بودن: داده ها می تواند در پایش سیستم طراحی شده مورد بهره برداری قرار گرفته و مناسب باشد.

نمونه برداری فاضلاب بهداشتی

با توجه به اینکه از داده های مربوط به نمونه های تجزیه شده، در نهایت برای کامل کردن برنامه های مدیریتی تأسیسات تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده می شود، لذا تکنیک ها و روش های مورد استفاده در برنامه نمونه برداری فاضلاب بایستی معرف واقعی نمونه ها بوده و نتایج مشابه به دست آید.

به طور کلی روش جامعی برای نمونه برداری فاضلاب وجود ندارد و این روش ها در هر موقعیتی با توجه به شرایط موجود تدوین می گردند.

نمونه برداری فاضلاب تصفیه خانه

جهت کنترل و فائق آمدن بر مشکلات ناشی از بروز تغییرات قابل ملاحظه در ترکیب فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، ارائه راهکارها و روش های ویژه اجتناب ناپذیر است.

قبل از این که برنامه نمونه برداری فاضلاب تأیید شود، جزئیات پروتکل نمونه برداری بایستی با طرح کنترل تضمین کیفیت که به اختصار QAPP نامیده می شود تطبیق داده شود.

موارد زیر حداقل این ویژگی ها نشان می دهد. جزئیات بیشتر این مطلب در کتاب استاندارد متد قابل جستجو می باشد.

نمونه برداری فاضلاب و آنالیز آن

1- طرح ریزی نمونه برداری: تعداد محل های نمونه برداری فاضلاب، تعداد و نوع نمونه ها و زمان وقفه (فاضله زمانی ایجاد شده بین نونه برداری و آنالیز نمونه).

2- نوع و مقدار نمونه: نمونه های لحظه ای یا اتفاقی، نمونه های مرکب یا کامل، نمونه های جداگانه برای آنالیزهای مختلف (نظیر فلزات)، اندازه (مثلاً حجم) نمونه مورد نیاز.

3- بر چسب زدن نمونه و نحوه نمونه برداری آن: بر چسب های نمونه، عایق بندی نمونه، دفترچه گزارش روزانه، نحوه ثبت نگهداری، ورقه های مورد نیاز جهت آنالیز نمونه، حمل و نقل نمونه به آزمایشگاه، پذیرش و کدگذاری و آماده سازی نمونه جهت آنالیز.

4- روش های نمونه برداری فاضلاب: تجهیزات و روش های خاصی بدین منظور استفاده می شوند (نظیر نمونه برداری دستی، اتوماتیک و نمونه برداری جذبی).

5- حفظ و نگهداری نمونه: نوع ظرف (شیشه، پلاستیک)، روش های نگهداری، حداکثر زمان مجاز نگهداری نمونه.

6- اجزاء نمونه: لیست پارامترهایی که باید اندازه گیری شوند.

7- روش های آنالیز: فهرست زمینه ها و روش های اندازه گیری صحرایی و آزمایشگاهی مورد استفاده و شناسایی جداگانه ی محدودیت های این روش ها.

اگر صحت نمونه از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی بین دو زمان نمونه برداری و آنالیز مورد نظر قرار نگیرد، از میزان دقت نمونه برداری نیز کاسته خواهد شد.

مطالعات و پژوهش های جامعی در حوزه مسائل و مشکلات حفظ و نگهداری نمونه ها انجام پذیرفته ولی با این وجود نتوانسته اند در ارائه روشی فراگیر یا اعمال مجموعه ای از قوانین قابل اجرا برای نمونه های مختلف موفق عمل کنند.

نمونه برداری فاضلاب شهری

بدون شک آنالیز سریع نمونه پس از نمونه گیری، اطمینان بخش ترین تضمینی است که می توان در مقابل خطاهای ناشی از خرابی نمونه انجام داد.

در مواقعی که اجباراً شرایط موجود باعث بروز وقفه بین نمونه برداری فاضلاب و آنالیز می شود، نظیر جمع آوری نمونه فاضلاب مرکب 24 ساعته، باید تمهیداتی جهت نگهداری نمونه اندیشیده شود.

باید از روش های متداول و رایج نگهداری نمونه، برای جلوگیری از تخریب و فساد خصوصیات نمونه فاضلاب خانگی استفاده نمود. علاوه بر این می بایست خطاهای احتمالی فساد نمونه را مدنظر قرار داده و در ارائه گزارش های آنالیز دخیل نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.