پروژه تصفیه فاضلاب دانشگاه ایلام-انعقاد قرارداد

پروژه تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ایلام- انعقاد قرارداد

12 مرداد 1395

پس از دعوت شرکت های واجد صلاحیت توسط دانشگاه ایلام و مطالعه دقیق اسناد و مدارک مربوط به تصفیه خانه فاضلاب آن واحد، شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار از بین 11 شرکت واجد شرایط و پس از بازدید محل توسط کارشناسان شرکت به عنوان مجری طرح انتخاب شد.

هدف از اجرای پروژه، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج قابل حمل فلزی تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 متر مکعب در سایت دانشگاه ایلام می باشد. اهم شرح خدمات این قرارداد به صورت زیر است:

– بازدید از محل پروژه و بررسی کلیه جوانب کار و در صورت نیاز کنترل طراحی

– ارائه نقشه های فنی اجرایی پکیج تصفیه فاضلاب (شامل فونداسیون، فلودیاگرام، مشخصات فنی مصالح و …)

– بازدید از مراحل اجرای فونداسیون در حین کار و کنترل های لازم

– خرید، ساخت و حمل تجهیزات موضوع قرارداد به محل پروژه

– نصب کلیه تجهیزات مطابق نقشه

– اتصال لوله پساب ورودی فاضلاب و راه اندازی تصفیه خانه

– نمونه گیری و تطبیق پساب خروجی با استانداردهای محیط زیست

– ارائه ضمانت نامه 10 ساله پکیج در برابر خوردگی

کیفیت پساب ورودی

پروژه تصفیه فاضلاب دانشگاه ایلام-انعقاد قرارداد

کیفیت پساب خروجی


پروژه تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ایلام

 

مشخصات کلی پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ایلام

پروژه پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ایلام

به مرور اخبار تحویل این پروژه بروزرسانی و اطلاع رسانی می شود.