تحویل موقت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

یک کارخانه تولید کننده انواع فر گاز، اجاق گاز، هود و هواکش و همچنین تجهیزات آشپزخانه های صنعتی و سلف سرویس و … در یزد مشکل پساب آلوده به فلزات سنگین داشت. این کارخانه دارای سیستم تصفیه فاضلاب نبود و فاضلاب تولیدی در چاه ذخیره می شد که سبب آلودگی آبهای زیر زمینی و آلودگی های محیط زیستی می گشت. همچنین بوی بد و ناخوشایندی در محیط ایجاد می کرد. پس از درخواست این کارخانه جهت مشاوره، کارشناسان شرکت فنی مهندسی زیست نگار با بازدید میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم اولیه، طرح پیشنهادی خود را به مدیریت کارخانه ارائه نمودند و پس از بررسی های لازم توسط مشاور کارخانه، تصمیم بر آن شد که اجرای پکیج تصفیه فاضلاب آن کارخانه به این شرکت واگذار گردد.


سیستم پیشنهادی شرکت فنی مهندسی زیست نگار به منظور تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی کارخانه، تلفیقی از فرایند های شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. در این طرح بواسطه کاهش هزینه های بهره برداری و پایش سیستم، فاضلاب صنعتی تولیدی پس از پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی، با فاضلاب بهداشتی ترکیب می گردد. پیش تصفیه شیمیایی در نظر گرفته شده شامل تعدیل pH و همچنین رسوب هیدروکسید های فلزی می باشد. پس از انجام پیش تصفیه، مجموع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی از طریق فرآیند بیولوژیکی لجن فعال با هوادهی گسترده مورد تصفیه قرار می گیرد. پساب نهایی که استاندارد های ارائه شده از طرف محیط زیست را دارا ست، به راحتی قابل دفع و یا استفاده مجدد است.


در جدول ذیل به خلاصه ای از مشخصات پروژه مذکور اشاره شده است.