تصفیه فاضلاب صنعتی

 دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم و اصلی در قانون تأسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند. در غیر این صورت، با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست روبرو خواهند شد. از این رو تصفیه فاضلاب صنعتی به امری مهم و ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل گشته است.

در دهه های گذشته، تعاریف جدیدی از توسعه یافتگی و پایداری در فرایند توسعه در کتب و محافل علمی و سیاسی ارائه شده است. یکی از نگرش های جدید توسعه یافتگی و یکی از ارکان مهم توسعه پایدار در کشورهای مدعی، برخورد با آثار سوء مسایل زیست محیطی می باشد که پیگیری جدی در جهت جلوگیری از بروز آن، به سیاست و نگرش دولت ها در خصوص ارزش نهادن به فرهنگ والای انسانی بستگی دارد.

در زیر نمونه پکیج های تصفیه فاضلاب مختلف از جمله پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی که متناسب با نوع صنعت، توسط متخصصین شرکت فنی مهندسی زیست نگار، طراحی و ساخته می شود را ملاحظه می کنید.

از جمله اقدامات مهم در مسیر انجام این تعهدات، حفظ منابع آبی و احداث تصفیه خانه فاضلاب برای تصفیه آبهای آلوده می باشد. آلودگی آب علاوه بر اینکه باعث نشر بسیاری از بیماری های مختلف می شود، سلامت و کیفیت منابع محدود آب تمیز را نیز تحت تأثیر قرار داده و در بلند مدت صدمات زیادی را بر پیکره توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می سازد. از این جهت، بازیافت فاضلابها و پساب های صنعتی، بخصوص در کشورهایی که دچار کم آبی یا بی آبی هستند، اهمیت خاصی پیدا نموده و این روش در حال حاضر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از صنایع کشور در بازیافت پسابهای صنعتی به منظور افزایش تولید و ایجاد شرایط و فضای توسعه ای، اقدام می نمایند.

تصفیه بیولوژیکی پسآب های صنعتی نیز یکی از روش های استاندارد و قابل قبول در سطح جهان است که در جهت استفاده مجدد و بازیافت آب در کارخانجات صنعتی از آن استفاده می شود.

اهمیت تصفیه فاضلاب صنعتی

  • كاهش غلظت موادی كه خصوصياتشان بوسيله سميت حاد آن ها مشخص مي شود، به منظور رسيدن به سطح اطمينان مورد نظر.
  • كاهش غلظت موادي كه به طور طبيعي در محيط وجود دارند، از قبيل كميت هايي كه تغيير محسوسي در غلظت اوليه ندارند و در اين مورد مي توان به چندين فلز، تركيبات نيتروژن و فسفر، مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي، شوري و … اشاره كرد.
  • كاهش تخليه مواد مهلك، مقاوم و قابل تجمع بيولوژيكي تا نزديك به صفر انجام شود.

تصفیه فاضلاب کارواش

کارواش ها همواره جزو صنایعی محسوب می شوند که هدر رفت آب زیادی را دارا هستند و همچنین مواد شوینده ی سمی به مقدار زیاد تولید می کنند. این مساله درباره ی خیلی از آن ها صادق نیست. فاضلاب شستشوی ماشین ها شامل روغن، مواد شوینده (دترجنت ها)، واکس، فلزات سنگین، هیدروکربن ها و دیگر آلاینده ها می باشد که به سیستم فاضلاب یا به محیط زیست تخلیه می شود. طبق قانون، این صنعت نیاز به یک سیستم تصفیه فاضلاب کارواش قبل از تخلیه پساب به فاضلاب شهری را داراست.