تصفیه فاضلاب کارواش

کارواش ها همواره جزو صنایعی محسوب می شوند که هدر رفت آب زیادی را دارا هستند و همچنین مواد شوینده ی سمی به مقدار زیاد تولید می کنند. این مساله درباره ی خیلی از آن ها صادق نیست. فاضلاب شستشوی ماشین ها شامل روغن، مواد شوینده (دترجنت ها)، واکس، فلزات سنگین، هیدروکربن ها و دیگر آلاینده ها می باشد که به سیستم فاضلاب یا به محیط زیست تخلیه می شود. طبق قانون، این صنعت نیاز به یک سیستم تصفیه فاضلاب کارواش قبل از تخلیه پساب به فاضلاب شهری را داراست.

محصولات مرتبط

پکیج تصفیه فاضلاب
خانگی

پکیج تصفیه فاضلاب
بیمارستانی

پکیج تصفیه فاضلاب
صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب
بهداشتی-انسانی