تصفیه غشایی فاضلاب چیست؟

تصفیه غشایی فاضلاب چیست؟

23 شهریور 1395

تاریخچه تصفیه غشایی فاضلاب

در سال 1748 فیزیکدان فرانسوی به نام آنتونی نالت برای برای اولین بار پدیده ای که امروزه به نام اسمز معکوس (یک نوع تصفیه غشایی فاضلاب) شناخته می شود “فرآیندی که در آن آب از غشایی نیمه تراوا عبور کرده و تا برقراری حالت تعادل از محلول با غلظت کمتر به سوی محلول با غلظت بیتر حرکت می کند” را توصیف کرد.

تصفیه غشایی فاضلاب

دویست سال بعد، محققان این پدیده را برای ابداع اولین سیستم اسمز معکوس به کار گرفتند. آن ها دریافتند که با اعمال نیرو (به صورت فشار و یا خلأ) به یک محلول مایع با آلایندگی زیاد، آب قادر است کماکان از غشا در تصفیه فاضلاب عبور کند، در حالی که آلاینده ها نمی توانند از غشا عبور نمایند.

به عبارت دیگر به منظور حذف ذرات بسیار ریز همچون نمک ها، ویروس ها، آفت کش ها و بیشتر ترکیبات آلی می توان آب را تحت فشار بالا و یا خلأ از غشاهای نازکی عبور داد.

تصفیه غشایی فاضلاب بهداشتی

سیستم های اسمز معکوس، اولین نمونه سیستم های غشایی بودند که در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی مورد استفاده قرار گرفتند.

نمونه های اولیه به بازیابی و استفاده مجدد از آب یا تغذیه آب های زیرزمینی، در مناطقی که از نظر جغرافیایی با کمبود آب مواجه بودند محدود بود.

تصفیه فاضلاب به وسیله غشا

سیستم های اسمز معکوس را می توان به منظور حذف یون ها و مواد جامد محلول و همچنین حذف مواد آلی از جریان خروجی تصفیه ثالثیه (پیشرفته) با کیفیت بالا یه منظور زلال سازی فاضلاب شهری برای استفاده مجدد و یا تغذیه آب های زیرزمینی به کار برد.

انواع تصفیه غشایی فاضلاب

به تدریج نمونه های دیگری از غشاها نیز ابداع شدند. دسته بندی تصفیه غشایی فاضلاب که بیش از همه در تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شد به صورت زیر است:

– میکرو فیلتراسیون

– اولترا فیلتراسیون

– نانو فیلتراسیون

– اسمز معکوس

به طور کلی غشاها را بر اساس اندازه منافذ غشا، فشار اعمال شده و و زن مولکولی اسمی طبقه بندی می کنند. ساز و کار حذف آلاینده ها در بین انواع غشاها بسیار متفاوت است.

تصفیه فاضلاب با غشا

میکرو فیلتراسیون (MF) و اولترا فیلتراسیون (MF) و اولترا فیلتراسیون (UF) نا خالصی ها (جامدات و ذرات معلق) را بر اساس اندازه ذرات (جدا سازی) حذف می کنند.

نانو فیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO) علاوه بر جداسازی بر مبنای اندازه بر اساس میزان انتشار و بار الکتریکی (الکترواستاتیک) نیز کار می کنند.

موارد زیر را می توان از مقایسه فرآیندهای تصفیه غشایی فاضلاب به دست آورد:

– میکرو فیلتراسیون و UF، یون ها و به طور کلی تر جامدات محلول را حذف نمی کنند؛

– میکرو فیلتراسیون می تواند باکتری ها و میکرو ارگانیسم های تصفیه فاضلاب با ابعاد بزرگتری را حذف کند؛

– اولترا فیلتراسیون قادر به حذف برخی ویروس ها می باشد؛

– اسمز معکوس بیشتر جامدات من جمله نمک های محلول و یون های فلزی را حذف می کند.

تصفیه غشایی فاضلاب تصفیه خانه

با توجه به آلاینده های اختصاصی مورد نظر در سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و با توجه به اهداف کیفی جریان خروجی، باید نوع مناسبی از غشا انتخاب شود.

در مقام مقایسه، سیستم های NF/RO غشاهای پر فشاری هستند و به منظور غلبه بر افت فشار در این سیستم ها از فشارهای نسیتاً بالاتری جهت بهره برداری مناسب در استفاده می شود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل کنید.