آلاینده های فلزی فاضلاب شامل چه مواردی می شوند؟

آلاینده های فلزی فاضلاب شامل چه مواردی می شوند؟

18 مرداد 1395

آلاینده های فلزی فاضلاب

مقادیر ناچیز و بسیار کم بیشتر فلزات فاضلاب صنعتی نظیر کادمیوم (Cd)، کروم (Cr)، مس (Cu)، آهن (Fe)، سرب (Pb)، منگنز (Mn)، جیوه (Hg)، نیکل (Ni) و روی (Zn) مهمترین اجزاء آب به شمار می آیند.

بخش عمده این آلاینده های فلزی فاضلاب را تحت عنوان آلاینده های ردیف اول تصفیه خانه فاضلاب طبقه بندی می کنند.

آلاینده های فلزی فاضلاب

با این وجود بیشتر این فلزات برای رشد بیولوژیکی لازمند و به عنوان نمونه، نبودن مقادیر هر چند ناچیز آنها می تواند رشد جلبک ها را محدود کند، ولی مقدار زیاد آنها نیز به لحاظ سمی بودنشان اختلال ایجاد می کند. بنابراین سنجش و کنترل غلظت این فلزات می بایست در دستور کار قرار گیرد.

اهمیت فلزات

فلزات مهم مربوط به تصفیه فاضلاب بهداشتی، مصرف مجدد پساب و دفع جامدات بیولوژیک در جدول زیر نشان داده شده اند.

آلاینده های فلزی فاضلاب صنعتی

تمامی ارگانیسم های زنده به مقادیر متغیری (کم یا زیاد) عناصر فلزی جهت رشد مناسب نیازمندند که از آن جمله می توان آهن، کروم، مس، روی و کبالت را نام برد.

اگرچه این مقادیر (کم یا زیاد) از ملزومات رشد به حساب می آیند ولی همین فلزات فاضلاب می توانند در غلظت های به خصوصی سمی هم باشند.

به دلیل استفاده روزافزون از پساب ها در مصارف آبیاری و بالاخص آبیاری فضای سبز، می بایست به نقش این فلزات بیشتر توجه کرد زیرا احتمال می رود اثری منفی بر جای بگذارند.

کلسیم، منیزیم و سدیم فلزاتی هستند که با استفاده از آنها نسبت جذب سدیم (SAR) تعیین می شود.

همچنین در مواردی که از کود تهیه شده از لجن فاضلاب در کشاورزی استفاده می شود باید آرسنیک، کادمیوم، مس، سرب، جیوه، مولیبدن، نیکل، سلنیم و بالاخره روی را تعیین نمود.

منشأ فلزات

فلزات کمیاب از تخلیه فاضلاب مناطق مسکونی، تجاری، فاضلاب صنعتی و آب های نفوذی زیرزمینی ناشی می شوند. به عنوان مثال کادمیوم، کرومات ها، سرب و جیوه در پسماندهای صنعتی پیدا می شوند.

آلاینده های فلزی فاضلاب تصفیه خانه

این قبیل فلزات عمدتاً در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی وابسته به فلزات وجود داشته و می بایست قبل از ورود به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری با کمک روش های تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه حذف شوند.

فلوئور هم به عنوان یونی سمی شناخته شده است و عموماً در فاضلاب صنایع الکترونیکی وجود دارد.

روش های نمونه برداری فاضلاب و آنالیز آلاینده های فلزی فاضلاب

روش های تعیین غلظت آلاینده های فلزی فاضلاب بسته به مداخله کننده در فاضلاب بسیار متفاوت و پیچیده است.

معمولاً فلزات را از طریق جذب اتمی با شعله، جذب اتمی الکتروترمال، کوپل هدایت الکتریکی پلاسما و اسپکترومتری جرمی/ IPC تعیین می کنند.

آنالیز آلاینده های فاضلاب

آلاینده های فلزی در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی را به چهار حالت مختلف دسته بندی می کنند:

1- فلزات محلول: فلزاتی که در نمونه بدون اسید وجود داشته و از صافی 0/45 میکرو متر عبور می کنند.

2- فلزات معلق: فلزاتی هستند که در نمونه بدون اسید وجود داشته ولی از صافی غشایی 0/45 میکرو متر عبور نمی کنند.

3- کل فلزات: تمام فلزات محلول و معلق و یا غلظت فلزات تعیین شده در نمونه هایی که از بعد از هضم از صافی گذرانده نشده است و

4- فلزات قابل استخراج از اسید: این گروه فلزاتی موجود در محلول هستند که نمونه عبور داده نشده از کاغذ صافی با اسید رقیق و گرم معدنی تصفیه می شود.

نمونه های محدودیت تخلیه پساب حاوی آلاینده های فلزی فاضلاب

به طور روزافزون، تخلیه اجزاء فلزی و جامدات بیولوژیک در فاضلاب بیش از پیش قانونمند شده و می شود. مقررات تخلیه فلزات و دیگر اجزاء سمی در جدول زیر ارائه شده است.

در مجموع می توان گفت که در اکثر مناطق علاوه بر رعایت استاندارد محیط زیست سازمان، مقررات محدود کننده بیشتری جهت مصارف خاص پذیرفته شده است.

استاندارد آلاینده های فاضلاب تصفیه خانه

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.