روش های نوین تصفیه فاضلاب کدام است؟

روش های نوین تصفیه فاضلاب کدام است؟

15 تیر 1395

لازمه روش­ های نوین تصفیه فاضلاب

جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری به وسیله روش های نوین تصفیه فاضلاب، یکی از مهمترین مسائل حفاظت از محیط زیست جوامع بشری می باشد. کشورهای صنعتی پس از مواجه شدن با معضلات ناشی از عدم توجه کافی به این مسئله مهم، هزینه های سنگینی را در جهت مبارزه با اثرات سوء آن متحمل شدند.

روش های نوین تصفیه فاضلاب

در کشورهای در حال توسعه نیز، توجه به روش های نوین تصفیه فاضلاب،به عنوان یکی از پایه های اساسی رشد پایدار، امری الزامی به نظر می رسد. جهت انجام این مهم، باید در کنار پیگیری امور اجرائی، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز و اطلاع رسانی گسترده را مد نظر قرار داد.

طراحی تصفیه خانه و اجرای صحیح تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب نیاز به انجام امور تحقیقاتی بنیادی و کاربردی و برگزاری آموزش های تخصصی مرتبط در سطوح مختلف علمی- تخصصی بر مبنای نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده دارد.

تصفیه خانه فاضلاب به روش نوین

آنچه مسلم است این است که فاضلاب شهری جمع آوری شده از جوامع و شهرها می بایست به آّب های پذیرنده یا مزارع تخلیه گردیده یا مورد استفاده مجدد قرار گیرند.

سؤال اساسی که مهندسان محیط زیست و طراح و پژوهشگران بهداشت با آن مواجه اند، این است که عملیات تصفیه با توجه به قوانین مربوط به تخلیه فاضلاب تا چه حدی باید انجام شود تا سلامت و بهداشت عمومی حفظ شود؟

پاسخ به این سؤال نیازمند تحلیلی دقیق حول موقعیت محلی و نیازها، دانش و اطلاعات پژوهشگران و مهندسین با توجه به تجارب گذشته و نیز قوانین محلی، استانی و کشوری است. گاهی اوقات ارزیابی دقیق خطرات هم لازم به نظر می رسد.

تصفیه خانه با روش های نوین تصفیه فاضلاب

با ادامه روند پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن دغدغه های زیست محیطی جدید مرتبط با این وضعیت جدید، نیاز به ایجاد ملاحظات نو و ابزارهای برآورده کننده این نیازها نیز احساس می شود. محدودیت روش های سنتی در برابر این روند، در اکثر اوقات کاملاً واضح و مبرهن می باشد. شکاف به وجود آمده بین این تقاضای زیست محیطی و عرضه تکنولوژیکی توسط روش های نوین تصفیه فاضلاب می باشد.

روش های نوین تصفیه فاضلاب یا پساب

روش ­های نوین تصفیه فاضلاب

هر چند مبنای اکثر روش های نوین در تصفیه خانه فاضلاب تفاوتی با روش های سنتی ندارد، ولی نمود این روش­ها متناسب با نیازهای امروز است.

این روش­ها به اختصار عبارتند از:

هر کدام از این موارد در مقاله هایی به صورت مجزا، در بخش مقالات شرکت فنی مهندسی زیست نگار آورده شده و توضیحات مختصر و مفیدی ارائه شده است.

روش های نوین تصفیه خانه فاضلاب

در طراحی تأسیسات هر کدام از موارد روش های نوین تصفیه فاضلاب، لازم است که در کنار شاخص های مهندسی، پارامترهای اقتصادی نیز همواره مد نظر قرار گیرند. بدیهی است که استفاده از ابزارهای نوین طراحی همچون مهندسی و اصول تصفیه فاضلاب، ارزش راه را جهت بهینه سازی فرآیندهای برنامه ریزی، طراحی و اجرا هموار می سازد.