روش تصفیه طبیعی فاضلاب به چه صورت است؟

روش تصفیه طبیعی فاضلاب به چه صورت است؟

3 مرداد 1395

تصفیه طبیعی فاضلاب

کلیه شیوه های تصفیه که به نوعی رها کردن فاضلاب در طبیعت برای تصصفیه خودبخودی محسوب می شوند، در ردیف روش های تصفیه طبیعی فاضلاب قرار می گیرند.

استفاده از توان خودپالایی رودخانه ها و دریاچه ها و همچنین رهاسازی فاضلاب شهری در زمین های لم یزرع و شور از نمونه های این روش تصفیه فاضلاب بهداشتی است.

تصفیه طبیعی فاضلاب

باید توجه داشت که استفاده از تصفیه طبیعی فاضلاب به شرطی پذیرفته است که فاضلاب حاوی عناصر سمی و پایدار مانند فلزات سنگین نباشد. به عنوان مثال روش خوبی برای تصفیه فاضلاب شهری، صنایع غذایی و لبنی، دامداری ها و کلاً فاضلاب های با بار مواد آلی می باشد.

از جمله روش های مرسوم تصفیه طبیعی فاضلاب که در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:

لاگون

استفاده از لاگون ها از روش های مؤثر تصفیه فاضلاب است که در آن فاضلاب به زمین های پست، گودال های طبیعی، گودال های حاصل از خاکبرداری معادن و عملیات عمرانی و یا گودال هایی که به این منظور تهیه شده اند، هدایت شده و در معرض تصفیه طبیعی فاضلاب قرار می گیرند.

لاگون تصفیه طبیعی فاضلاب

اساس کار این در این نوع تصفیه، استمداد از میکروارگانیسم های آبی خصوصاً باکتری های هوازی است، لذا مدیریت لاگون ها باید به تأمین اکسیژن فاضلاب توجه شود.

پخش در سطح زمین

استفاده از زمین های بایر و خصوصاً کم یزرع برای دفع فاضلاب، از قدیم مرسوم بوده است و هنوز هم در برخی نقاط دنیا و ایران به عنوان تصفیه طبیعی فاضلاب انجام می شود.

تصفیه طبیعی فاضلاب به وسیله پخش در زمین

در این روش، فاضلاب در عمق کمتر از 15 سانتیمتر در سطح زمین گسترانده می شود. به علت سطح گسترده و عمق کم، اکسیژن گیری از جو برای فعالیت باکتری های هوازی کافی بوده و در این صورت هضم هوازی صورت می گیرد که بوی قابل توجهی ایجاد نمی کند.

چاه جاذب به عنوان روش تصفیه طبیعی فاضلاب

این شیوه سنتی، قدیمی ترین روش دفع و به نوعی تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی است که در اکثر مناطق دنیا و ایران رایج بوده است و کم کم با شیوه های مدرن شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، جایگزین می گردد.

در این شیوه آب موجود در فاضلاب در زمین نفوذ کرده و مواد آلی و غذایی آن توسط باکتری های بی هوازی، تجزیه می گردد.

چاه جاذب روش تصفیه طبیعی فاضلاب

حجم چاه ها باید طوری طراحی گردد که برای جمع آوری و نگهداری لجن در مدت 15-10 سال کافی باشد. لجن فاضلاب تولیدی در چاه توالت های عمومی و اماکن پر جمعیت مانند مدارس را معمولاً باید پس از مدت 6 ماه تا 2 سال تخلیه نمود.

دفع فاضلاب در رودخانه

اکوسیستم های آبی طبیعی مانند رودخانه ها می توانند با دریافت مقادیر محدودی فاضلاب خانگی، آن را تحمل و تصفیه نمایند و از این بابت به عنوان یک روش تصفیه طبیعی فاضلاب شناخته می شوند.

رودخانه روش تصفیه طبیعی فاضلاب

در این فرآیند مواد آلی و غذایی فاضلاب توسط میکروارگانیسم ها و سایر موجودات آبزی جذب و هضم می گردند. البته در انجام این کار باید به روستاها و اجتماعات انسانی پایین دست توجه شود.

دفع فاضلاب به دریا و دریاچه ها

حجم بالای آب دریاها موجب می شود ظرفیت آنها برای پذیرش فاضلاب زیاد باشد. اما عدم توجه به برخی خصوصیات آب دریا مانند شوری بالا و در نتیجه دانسیته بالاتر نسبت به فاضلاب و در کل خصوصیات کیفی فاضلاب، وزش باد، جریان های دریایی، عمق ساحل و کاربری های ساحل، می تواند دفع فاضلاب در آب دریا را مشکل سازد.

تصفیه طبیعی فاضلاب به وسیله دریا

دفع در تالاب ها و آب های راکد

برعکس جریان های تند رودخانه ای که به علت اکسیژن گیری ناشی از تلاطم آب و افزایش تماس با هوا، قادرند با پروش باکتری ها و سایر موجودات هوازی، آلودگی های دریافتی را در مسیر خود به تدریج کاهش دهد، تالاب ها از جمله آبهای سطحی هستند که قابلیت زیادی برای جذب آلودگی ها و غنی شدن دارند، در نتیجه مانند یک تصفیه خانه فاضلاب عمل کرده و از این بابت بسیار آسیب پذیرترند.

تالاب در تصفیه طبیعی فاضلاب

البته از سوی دیگر تالاب های بزرگ که دارای حجم بالاتر آب و به طبع آن ظرفیت بیشتر برای تحمل آلاینده ها می باشند، قادرند جریان آلودگی فاضلاب ورودی به آنها را تحمل و پالایش نمایند.

تالاب ها همچنین نسبت به رواناب های شهری و کشاورزی که حاوی مواد شیمیایی سمی و مواد آلی با اکسیژن خواهی زیاد هستند و نسبت به باران های اسیدی نیز بسیار آسیب پذیرند.

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل شود.