اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب در چیست؟

اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب در چیست؟

8 مهر 1395

ضرورت تصفیه فاضلاب

از قدیم الایام آب را عامل حیات می دانستند. زندگی انسان و حیوانات و گیاهان بدون آب ممکن نیست، علاوه بر موارد مذکور، پیشرفت های عظیم صنعتی در هر اجتماعی به وجود و فراوانی آب مربوط می باشد و در نهایت این پیشرفته، آب تبدیل به فاضلاب مب شود. لذا در این مرحله ضرورت تصفیه فاضلاب اهمیت می یابد.

آب مورد نیاز کلیه فعالیت های انسان در هر مصرفی تابع کیفیت شیمیایی خاصی است و به ندرت پیش می آید که از یک منبع آب بتوانیم در تمام مصارف استفاده نماییم.

اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب

از مهمترین مواد موجود در آبهای مصرف شده به وسیله انسان می توان به پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت ها اشاره نمود.

اگر آبهای مصرف شده که به منابع اولیه خود برگردانیده می شود حاصل فعالیت های صنعتی باشد محتوی هزاران ترکیب شیمیایی که در صنایع مورد مصرف قرار گرفته خواهد بود. در نتیجه تصفیه فاضلاب صنعتی باید با روشهای خاص و متفاوتی انجام شود که امروزه در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی موجود می باشد.

ضرورت تصفیه فاضلاب

معمولاً آبهای مصرف شده روزانه به وسیله انسان را که به محیط برمی گردانند، فاضلاب شهری گویند و اگر این آبهای مصرف شده حاصل فعالیت های صنعتی باشد فاضلاب صنعتی خواهد بود.

فاضلاب محلول رقیقی است که 99/9 % آن را آب و فقط 0/1 % آن را مواد جامد یا سایر مواد تشکیل داده است، فاضلاب علاوه بر موادی که نام برده شد ممکن است محتوی عوامل بیماری زا نیز باشد و یا این شرایط، ضرورت تصفیه فاضلاب بیش از پیش می شود.

اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب

از دیر باز می دانستد که آبهای طبیعی قادر هستند تصفیه فاضلاب بهداشتی را به صورت خود به خود به وسیله میکروارگانیسم ها انجام دهند. میکروارگانیسم های موجود آلودگی های دریافتی را از طریق فعل و انفعالات بیوشیمی منهدم می سازند.

حاصل این انهدام مصرف شدن اکسیژن محلول در آب است که از نظر زندگی آبزیان اهمیت زیادی دارد و اصولاً اگر اکسیژن محلول آب در اثر آلودگی ها از حد معینی تقلیل یابد ادامه حیات در آن آب امکان پذیر نخواهد بود و در چنین آبی اگر تخلیه آلوده کننده ها ادامه یابد، انهدام آنها مقدور نیست. پس اهمیت تصفیه فاضلاب به صورت مصنوعی یا غیر طبیعی زیاد می باشد.

ضرورت و اهمیت تصفیه فاضلاب

همچنین تخلیه فاضلاب در زمین می تواند آبهای زیرزمینی را به شدت آلوده سازد. در بعضی شهرهای ایران در اثر آلودگی فاضلاب به غلظت بسیار بالای یون نیترات که گاهی تا 3 برابر حد مجاز استاندارد جهانی است بر می خوریم.

این موضوع مؤید این است که نفوذ مقادیر زیاد فاضلاب در زمین به مرور خاصیت تصفیه خاک را زایل نموده و لایه های خاک که می توانستند سهم مهمی در تغییرات کیفیت فاضلاب دفعی داشته باشند دیگر قادر به انجام این تغییرات نیستند.

از این رو تشکیل دهنده های فاضلاب بدون هیچ تغییری به آبهای زیرزمینی می پیوندند و ضرورت تصفیه فاضلاب دو چندان می شود. در این گونه موارد تنها راه چاره نجات آبهای زیرزمینی از آلودگی، جمع آوری و دفع فاضلاب است.

اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب

در بعضی نقاط آلودگی های حاصل از تخلیه فاضلاب در زمین منحصر به بالا رفتن غلظت یون نیترات نبست بلکه آبهای زیرزمینی از ناحیه بالا رفتن غلظت  یون فلزات سنگین- دترجنت و آلودگی های میکروبیولوژیکی مورد تهدید قرار گرفته اند.

خساراتی که در اثر آلودگی آبهای سطحی به صورت مرگ و میر آبزیان مخصوصاً ماهیها که نقش مهمی در تأمین پروتئین انسان به عهده دارند در دنیا اتفاق افتاده کم نیست و حتی این قبیل مرگ و میرها در کشور ما به کرات اتفاق افتاده است.

اهمیت و ضرورت تصفیه خانه فاضلاب

موریس اینبرگر می گوید: “تمدنها همه نابود خواهد شد نه به علتیک بلای آسمانی یا فاجعه ای ناگهانی، چون جنگ هسته ای، بلکه در اثر غوطه ور شدن و خفگی تدریجی در کثافات و دورریزهای خود”.

عواملی چون افزایش جمعیت، پیشرفتهای تکنولوژیکی، بهای اندکی که انسان برای محیط زیست به علت رایگان بودن قائل است و بسیاری عوامل دیگر در تشدید ویرانگری محیط مؤثر است.

ضرورت و اهمیت تصفیه فاضلاب

بعضی از جامعه شناسان عامل فقر اجتماعی را نیز یکی از عوامل مهم آلوده سازی محیط می دانند، به قول جامعه شناسان بین المللی، جهان درگیر 3 نوع بیماری است: آلودگی، جمعیت و فقر.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب مهندسی زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید