کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس

(RO) (آب شیرین کن)

16 ساعت آموزش کاربردی و تخصصی

ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار
کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)- آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار

آنچه در دوره آموزشی بهره برداری و CIP دستگاه اسمزمعکوس یاد خواهید گرفت :

– تجهیزات بهره برداری؛

– مراحل راه اندازی سیستم؛

– بهره برداری سیستم های دو پاسه؛

– خاموش کردن سیستم؛

– آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی؛

– جداول ثبت گزارشات عملکرد؛

– شرایط لازم جهت شستشو؛

– لوازم شستشو؛

– 7 مرحله انجام CIP؛

– ضد عفونی کردن سیستم؛

– انواع مواد شیمیایی جهت شستشو؛

– به حداقل رساندن شستشوی سیستم؛

-بررسی بهره برداری و CIP یک سیستم در قالب یک مثال؛

– بررسی و رفع اشکال طراحی های انجام شده توسط شرکت کنندگان؛

کارگاه در دو روز، از ساعت 9 صبح تا 17 عصر می باشد، تمامی مباحث به صورت کامل پوشش داده می شود و در انتها به هر یک از شرکت کنندگان دوره، گواهی حضور در دوره آموزشی شرکت فنی مهندسی زیست نگار اعطاء می گردد.

ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار

تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار پائیز ۱۳۹۹

اخبار برخی دوره های برگزار شده

کانال تلگرام آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار @tc_zistnegar