مشخصات فاضلاب داروسازی به چه صورت است؟

مشخصات فاضلاب داروسازی به چه صورت است؟

7 مهر 1395

توصیف فرآیند و مشخصات فاضلاب داروسازی

فاضلاب داروسازی به عنوان یک فاضلاب صنعتی پیچیده و سمی مطرح می باشد و تصفیه فاضلاب صنعتی به این شکل، دشوار می باشد. صنایع داروسازی، فرآیندهای متفاوت و مواد مختلفی را به کار می برند تا بتوانند داروهای مورد نیاز خود را تولید کنند.

جریان فاضلاب داروسازی

در نتیجه جریان هایی از مواد زائد با ویژگی ها و مقادیر متفاوتی تولید می شوند. این جریان ها از یک کارخانه به کارخانه دیگر و حتی از فصلی به فصل دیگر متناسب با تدارک نیاز به داروهای ویژه برای جامعه، تغییر می کنند.

این امر ویژگی های فاضلاب داروسازی تولیدی را در هر فصل تغییر می دهد. بنابراین تعیین ویژگی های فاضلاب خروجی از این چنین صنایعی بسیار مشکل می باشد و در نتیجه طراحی و ساخت این چنین تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مشکل می باشد.

تأثیر فاضلاب داروسازی

در ادامه ویژگی های فاضلاب داروسازی و توصیف فرآیندهای صنایع داروسازی مختلف تشریح شده است.

کارخانه های تخمیر

این چنین کارخانه هایی برای تولید دارو از فناوری های تخمیر استفاده می کنند.

گزارش شده است که یک حلال در این بخش، می تواند اکسیژن مورد نظر بیوشیمیایی تقریبی 2 کیلوگرم در لیتر ایجاد کند.

فاضلاب داروسازی

این مقدار 9000 برابر بیشتر از بار اکسیژن مورد نظر بیوشیمیایی فاضلاب خانگی تصفیه نشده است. بار آلی 1000 گالن از این حلال معادل اکسیژن مورد نظر بیوشیمیایی جمعیت 77000 نفر فاضلاب خانگی شهری است.

فاضلاب داروسازی کارخانه های سنتز مواد آلی شیمیایی

این کارخانه ها از مواد آلی شیمیایی مختلف (مواد خام) برای تولید گستره وسیعی از داروها استفاده می کنند.

معمولاً واحدهای عملیاتی اصلی در کارخانه های سنتز مواد آلی شیمیایی شامل واکنش های شیمیایی راکتورها، استخراج حلال ها، تبلور، فیلتراسیون و خشک سازی است.

مشخصات فاضلاب داروسازی

تصفیه فاضلاب صنعتی حاصل از این کارخانه ها بسیار مشکل است و این چنین ترکیباتی اغلب برای سیستم های بیولوژیکی بازدارنده می باشد.

فاضلاب داروسازی تولیدی از این گروه از کارخانه ها شامل فاضلاب های ناشی از فرآیندهای اصلی، فاضلاب های ناشی از فرآیند رقیق سازی، خدمات آبرسانی و یا مخلوطی از همه فاضلاب ها است.

تصفیه فاضلاب داروسازی

کارخانه های تولید مواد آلی شیمیایی / تخمیری

این کارخانه ها جهت تولید دارو علاوه بر روش های سنتز شیمیایی آلی از روش های تخمیری نیز استفاده می کنند.

در این کارخانه ها تولید دارو در یک سیستم بسته انجام می گیرد. کیفیت فاضلاب تولید شده به فرآیندهای تولید و مواد خام مورد استفاده در تولید داروهای مختلف بستگی دارد.

تصفیه فاضلاب داروسازی

کارخانه های تولید فرآورده های بیولوژیکی

به طور کلی این کارخانه ها فرآورده هایی همچون آنتی توکسین، آنتی سرم، واکسن، سرم، پادزهر و آنتی ژن تولید می کنند.

انواع تصفیه جریان فاضلاب تولیدی اصلی در این کارخانه ها عبارتند از:

  • تصفیه فاضلاب ناشی از آزمایش حیوانات؛
  • تصفیه فاضلاب بیمارستانی و عفونی- بیماری زا ناشی از پژوهش آزمایشگاهی در زمینه بیماری حیوانات؛
  • تصفیه فاضلاب سمی شیمیایی ناشی از تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه موضوعات باکتریایی، گیاهی و جانوری.
  • تصفیه فاضلاب ناشی از ساخت آنتی توکسین و آنت سرم؛
  • تصفیه فاضلاب بهداشتی.

تصفیه خانه فاضلاب داروسازی

کارخانه های آماده سازی، فرموله و مخلوط کردن دارو

فرآیند واحد فرموله کردن دارویی شامل اختلاط (جامدات یا مایعات)، انتقال، کپسوله کردن و بسته بندی است.

مواد خام مورد استفاده در واحد فرموله کردن و بسته بندی دارویی ممکن است شامل ترکیباتی از قبیل قند، شربت های غلات، کاکائو، لاکتوز، کلسیم، ژلاتین، تالک، دیاتومه، خاک، الکل، فرآورده های تخمیری، گلیسیرین، آسپیرین، پنی سیلین و غیره باشد.

فاضلاب داروسازی

فاضلاب تولیدی در این کارخانه ها دارای مشخصاتی از قبیل اسیدیته جزئی، بار آلی بالا (اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی 750 تا 2000 میلی گرم بر لیتر)، جامدات معلق نسبتاً پایین (400-200 میلی گرم بر لیتر) و سمیت درجه یک است.

خروجی فاضلاب داروسازی

تصفیه فاضلاب بهداشتی قسمت عمده ای از این تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهد، در نتیجه بار فاضلاب تولیدی از این کارخانه ها در مقایسه با دیگر کارخانه ها در مقایسه با دیگر زیر گروه های کارخانه های تولید دارو بسیار پایین تر است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت طراح و سازنده پکیج تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.