پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب یک روش پیش ساخته و پیش مهندسی شده می باشد که فاضلاب (پساب) را توسط فرآیندهای مختلف تصفیه می نماید. این سیستم به صورت فشرده بوده و در نتیجه فضای اشغال شده کم تر، بهره برداری آسان تر و هزینه مقرون به صرفه تری را برای مشتریان به ارمغان می آورد.

دستگاه تصفیه فاضلاب سابقه استثنایی به عنوان یک روش و سیستم مؤثر در تصفیه پساب دارد، چرا که این سیستم نیاز به فضای کمتری نسبت به سایر روش های اجرایی تصفیه خانه فاضلاب دارد.

برای بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب، از اصول و قواعد فرآیند هوادهی گسترده (که به عنوان یکی از فرآیند های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال شناخته شده) استفاده می شود. این سیستم، تصفیه فاضلاب را با به وجود آوردن یک محیط با سطح اکسیژن و تلاطم مناسب، شرایط را برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به منظور رساندن آن به استاندارد خروجی فاضلاب فراهم می نماید.

پکیج تصفیه فاضلاب ، تصفیه خانه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب از چندین مرحله به منظور رسیدن به استاندارد دفع فاضلاب تشکیل شده است.

مراحل تصفیه فاضلاب عبارتند از:

  • آشغالگیر فاضلاب
  • دیفیوزر هوادهی
  • ته نشینی فاضلاب
  • برگشت لجن فعال
  • تصفیه لجن (هاضم لجن)
  • گندزدایی فاضلاب
  • فیلتر شنی (فیلتراسیون)

مراحل مهندسی طراحی تصفیه خانه فاضلاب مانند تعیین حجم هوای مورد نیاز فاضلاب و بلوئر هوادهی، تعیین ابعاد مخازن هوادهی، ته نشینی و واحد گندزدایی مشخصاً براساس خواسته و نیاز مشتری طراحی و در قالب پکیج تصفیه فاضلاب ارائه می گردد. این پکیج ها قابلیت طراحی در رنج های مختلف دبی و همچنین بار الودگی (BOD) فاضلاب، برای رسیدن به پارامترهای خروجی مورد نظر را دارا می باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب ، سیستم تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب

فاضلاب ورودی با عبور از آشغالگیر وارد پکیج تصفیه می شود. این مرحله با کاهش مکانیکی مواد جامد به قسمت هوادهی کمک می شود.

هنگامی که فاضلاب وارد مخزن هوادهی می شود، جریان تصفیه نشده با توده ی فعال که در همه جای مخزن در حال فعالیت است، مخلوط می شود. در کف مخزن دیفیوزرها با آرایش خاصی در کنار هم قرار می گیرند، به طوری که تشکیل نواحی مرده در مخزن را به حداقل می رسانند. دیفیوزرهای واقع در کف مخزن که به سیستم بلوئر مرکزی متصل هستند باعث به وجود آمدن اختلاط مناسب و رساندن هوا به میکروارگانیسم ها می گردند.

اکسیژن انتقال یافته به فاضلاب توسط دیفیوزر همراه با عمل چرخش، یک منبع اکسیژن کافی را برای میکروارگانیسم ها فراهم می کند تا فاضلاب را به کربن دی اکسید، آب و لجن پایدار تبدیل کند.

پس از هوادهی، فاضلاب به یک مخزن ته نشینی که معمولاً شکل قیف مانند دارد، هدایت می شود. طراحی اندازه ی ابعاد مخزن ته نشینی به نحوی است که زمان ماند بر اساس متوسط جریان بیست و چهار ساعته در نظر گرفته می شود. در طول این مدت، لجن تشکیل شده در قسمت پایین این مخزن جمع می گردد. پمپ های هوا با قابلیت پمپاژ مناسب برای برگرداندن این مواد جامد به عنوان لجن فعال به محفظه ی هوادهی به منظور حداکثر بهره وری فرایند بیولوژیکی استفاده می شوند. در صورت لزوم، لجن مازاد به مخزن هاضم لجن برای تصفیه و کاهش هدر رفت منتقل می شود.

آب تصفیه شده قبل از تخلیه، از مرحله ته نشینی به مرحله ضدعفونی هدایت می شود تا از طریق کلر یا اشعه ی ماوراء بنفش (UV) تصفیه کامل شود. مخازن فیلتر شنی اضافی هم برای مواقعی که کیفیت بالاتری از پساب نیاز باشد، استفاده شود.

محصولات مرتبط