دوره آموزشی نرم افزار ROSA برای طراحی سیستم اسمزمعکوس

The Reverse Osmosis System Analysis

(ROSA)

نرم افزار تجزیه و تحلیل اسمز معکوس به منظور تعیین نوع ممبران ها (غشاءها)، انرژی مورد نیاز و هزینه ی شیرین سازی آب خام ورودی است. مدل های ROSA برای طراحی سیستم های آب شیرین کن در سراسر دنیا استفاده می شوند.

نرم افزار ROSA قابلیت تحلیل پارامترها و مقادیر مختلفی از جمله مقدار و نوع TDS را داراست، چرا که مقدار آن طبق استاداردها باید در خروجی به حد مطلوب رسیده باشد و همچنین نوع فیلترها، انرژی لازم و هزینه های مربوطه را می توان به راحتی محاسبه نمود.

همانطور که می دانید روش اسمز معکوس می تواند انواع مختلفی از مواد جامد معلق و محلول را از سیال جدا کند (این عمل شامل حذف باکتری ها نیز می شود) و همچنین در آب آشامیدنی و آب صنعتی بسیار کاربرد دارد، بنابراین این فیلتر های مورد استفاده باید از ورود یون ها و مولکولهای بزرگ جلوگیری کنند، از این نظر، طراحی و بررسی پروژه به طرز صحیح بسیار حائز اهمیت در رفع مشکل است.

آموزش نرم افزار ROSA

آنچه در دوره آموزشی نرم افزار ROSA یاد خواهید گرفت :

 • در نظر گرفتن منبع تغذیه، کیفیت آن، جریان ورودی و کیفیت خروجی مورد نیاز
 • انتخاب تنظیمات و ویژگی ها، مقدار و تعداد دفعات جریان عبوری
 • انتخاب نوع و جنس ممبران
 • انتخاب مقدار متوسط جریان یا دبی ممبران
 • محاسبه ی میزان عناصر مورد نیاز
 • محاسبه ی لوله های تحت فشار مورد نیاز
 • انتخاب تعداد مراحل
 • انتخاب نرخ مراحل انتخاب شده
 • متعادل ساختن نرخ نفوذ جریان
 • تجزیه و تحلیل و بهینه سازی سیستم ممبران
 • انجام یک نمونه پروژه واقعی و کاربردی در انتهای دوره

در این دوره به منظور آموزش، از سناریوهای مختلف استفاده می شود تا افراد بتوانند روش های تحلیل را بیاموزند و با نمونه پروژه های عملی موجود و تمرین های مناسب، قدرت تحلیل، بررسی و انجام محاسبات مربوطه را به صورت عملیاتی پیدا کنند.

همچنین دانش آموختگان بعد از گذراندن این دوره قادر به ترکیب مراحل مختلف هستند به طوریکه پس از انجام طراحی های مختلف به کمک نرم افزار می توانند امکان پذیری طرح را بررسی کرده و خود نرم افزار اشکالات طراحی را به آنان گوشزد می کند، که در مجموع طراحی با حداقل عیب و نقص را دارا باشند.

کارگاه های در حال برگزاری تصفیه آب شرکت زیست نگار:

اخبار برخی کارگاه های برگزار شده در این زمینه: