خدمات شرکت فنی مهندسی زیست نگار

شرکت فنی مهندسی زیست نگار با تکیه بر دانش فنی کارشناسان و متخصصان خود و دانش و فناوری روز دنیا، خدمات خود را شامل مشاوره، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مربوط به آب، فاضلاب و مواد زائد جامد با منـاسب ترین هـزینه، بالاترین کیفیت و در کمـترین زمـان، همراه با حصول رضـایت کارفـرمایان ارائه می کند.