انواع لجن فاضلاب شامل چه مواردی است؟

انواع لجن فاضلاب شامل چه مواردی است؟

11 مهر 1395

انواع لجن فاضلاب

انواع لجن فاضلاب تولیدی در روش های مختلف تصفیه فاضلاب و پساب عبارتند از:

لجن ته نشین شده در حوض اولیه

این لجن از فاضلاب خام جدا شده و به رنگ خاکستری تا مایل به زرد خواهد بود. در این لجن مواد مدفوعی وجود داشته و بسیار بد بو می باشد.

انواع لجن فاضلاب

بنابر تجارب Escrrit مقدار آن برای هر نفر در روز 2/3 لیتر سات و محتوی 98-97 % آب است. لجن حوض اولیه نزدیک به 0/057 کیلو مواد خشک جامد برای هر نفر داشته و کیفیت کلی آن به نحوه تصفیه فاضلاب بهداشتی مربوط خواهد بود.

چون که لجن خام حوض اولیه محتوی تعداد زیادی باکتری و ویروس که بعضاً بیماری زا هستند می باشد، از این رو دستکاری آن یا مصرف آن به صورت خام، خطراتی از نظر شیوع بیماری در بر دارد، کاربرد لجن اولیه قبل از تصفیه توصیه نشده است.

انواع لجن فاضلاب تصفیه خانه

لجن ته نشینی به حوض اولیه به سختی بی آب می شود و فقط در صورت پخش لایه های نازکی از آن در زمین امکان بی آب شدنش وجود دارد.

لجن هوموس تانک

حوض ته نشینی بعد از بستر باکتری را هوموس تانک می گویند. لجن ته نشن شده آن خاکستری مایل به قهوه ای است و از انواع لجن فاضلاب می باشد و در حالت تازه بودن بی حالت و محتوی 97-94 % آب است و به سختی می توان آن را بی آب نمود.

انواع لجن تصفیه خانه فاضلاب

میزان مواد جامد سرانه تولیدی در هوموس تانک 0/013 کیلو می باشد. اگر نسبت به تخلیه لجن زیادی هوموس تانک اقدام نگردد و یا تصفیه آن با تأخیر انجام گیرد به علت وجود مواد آلی جامد فسادپذیر به سرعت گندیده شده و بوهای بدی به مشام خواهد رسید.

لجن فعال شده

این لجن که در حوض نهایی تصفیه خانه فاضلاب به دست می آید از انواع لجن فاضلاب بوده و دارای رنگ قهوه ای طلایی است و در حالت تازه بدون بو است و چون تماس دائم اکسیژن قرار داشته به آخرین تشکیل دهنده های خود اکسید شده و در موارد خاصی دستکاری با آن خالی از اشکال نیست.

لجن فعال 99-98 % آب دارد و چون از مواد جامد آلی خیلی ریزی تشکیل یافته است به زحمت می توان آن را جدا نمود، لجن فعال 7-5 % ازت و 4-2 % فسفات دارد، از این رو می تواند به عنوان ماده ای مغذی برای باروری زمین های کشاورزی به کار برده شود.

انواع لجن فاضلاب بهداشتی

در انواع روش تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، این لجن به تنهایی از سیستم خارج نشده، بلکه زیادی آن به حوض اولیه انتقال و مجموعاً لجن حوض اول و لجن فعال اضافی توأماً مورد تصفیه قرار می گیرند.

احتمالاً این اختلاط در کیفیت فیزیکی و شیمیایی لجن بیولوژیکی بهبود مختصری حاصل می کند.

لجن تصفیه شده شیمیایی فاضلاب

این لجن در بیشتر خواص نظیر لجن حوض اولیه است، ولی به علت مصرف مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب و انعقاد مواد معلق ریز امکان بی آب شدن لجن شیمیایی زیاد است و دارای تفاوت هایی با انواع لجن فاضلاب می باشد. نسبت به لجن حوض اولیه بوی کمتری داشته و بر حسب انواع ماده شیمیایی رنگهای مختلفی خواهد داشت.

انواع لجن فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب

لجن هضم شده

این لجن رنگ قهوه ای نقره ای داشته و به علت انجام عملیات هضم در تصفیه خانه فاضلاب هیچگونه بوی بدی نخواهد داشت و چون غنی از مواد غذایی است بدون اشکال در باروری زمین به کار می رود.

انواع لجن فاضلاب شهری

مشخصه های مهم لجن ناشی از تصفیه فاضلاب عبارتند از:

  • رطوبت موجود در آن که با تبخیر لجن در 110 درجه سانتیگراد و به وزن ثابت رساندن آن در این درجه حرارت محاسبه می گردد.
  • مواد جامد فرار که با سوزاندن لجن در 600 درجه سانتیگراد به دست می آید. لجن خشک تصفیه فاضلاب شهری 70% مواد آلی و 30% مواد معدنی دارد. دو سوم از مواد آلی موجود در عملیات تصفیه و هضم لجن به گازهای قابل مصرف و قابل سوزاندن تبدیل خواهد شد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.