آلودگی فاضلاب شامل چه مواردی است؟

آلودگی فاضلاب شامل چه مواردی است؟

1 مرداد 1395

انواع آلودگی فاضلاب

با الهام گرفتن از تقسیم استانداردهای کیفی آب به سه گروه بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی، آلودگی فاضلاب را نیز می توان به سه گروه مذکور تقسیم نمود:

آلودگی بیولوژیکی فاضلاب

به طور کلی آب خام حاوی دو دسته میکروارگانیسم است. دسته اول که میکروارگانیسم های دائمی (پایا) نامیده می شوند به طور طبیعی ساکن آب بوده، دارای نیازهای غذایی کمی هستند و بیشتر شامل باکتری های گرم منفی مانند گونه های اسینتو باکتر فلاووباکتریوم، کرومو باکتریوم می باشد.

آلودگی فاضلاب یا پساب

دسته دیگر که میکروارگانیسم هایی هستند که از محیط اطراف (از طریق خاک، انسان یا حیوان) به آب و در نتیجه تصفیه خانه فاضلاب انتقال می یابند و میکروارگانیسم های بیماری زا در این دسته قرار می گیرند.

لازم به ذکر است که گندزدایی به وسیله کلر زنی آب، بسیاری از میکروارگانیسم ها را از بین می برد ولی باید توجه داشت که اووسیست یا کیست تک یاختگان و تخم انگل های کرمی به طور قابل توجهی در برابر کلرینه کردن مقاوم تر از باکتری ها می باشند.

جداسازی آنها از آب طی فرآیند تصفیه در مراحل لخته سازی، ته نشینی و عبور از فیلتر شنی صورت می پذیرد.

آلودگی بیولوژیکی فاضلاب

به علاوه وجود برخی از جلبک های سبز- آبی با تولید سموم متعددی (هپاتوکسین و نوروتوکسین) همراه است که برخی از این سموم باعث مسمومیت و برخی دیگر با ایجاد شوک ناگهانی و خونریزی سریع کبد، موجب مرگ می شوند.

استفاده از روش های صحیح تصفیه فاضلاب بهداشتی مانند بکار بردن کربن فعال و گندزدایی با ازن باعث کاهش مقدار سم می شود. بسیاری از ویروس های بیماری زا نیز مانند آنتروویروس ها، هپاتیت (A,E) از طریق آب به انسان انتقال می یابند که با کلرزنی صحیح می توان آن ها را از بین برد.

به دلیل تخلیه مواد آلی  و بالا رفتن BOD در فاضلاب شهری، اکسیژن منابع آبی مصرف شده و میکروارگانیسم های بی هوازی در چنین محیطی سریعاً رشد می نمایند.

آلودگی فاضلاب تصفیه خانه

بنابراین پس از مدتی بوی نامطبوع سولفید هیدروژن، متان و آمونیاک تولید شده توسط آنها به مشام می رسد و رنگ آب به مرور تیره می گردد. شاخص اندازه گیری آلودگی بیولوژیکی آب گروهی از باکتری های کلی فرمی است که معروف ترین آنها اصطلاحاً Ecoli نامیده می شود.

آلودگی شیمیایی فاضلاب

مصرف بعضی از مواد شیمیایی، باعث مصرف اکسیژن محلول DO در آب، کاهش آن و از بین بردن رفتن شرایط متعارف زیستی آبزیان می گردد و به عنوان آلودگی فاضلاب شناخته می شود، همچنین تغییرات pH موجب بر هم خوردن تعادل اکولوژیک محیط آبی شده و فعل و انفعالات شیمیایی را تسریع می نماید.

آلودگی شیمیایی فاضلاب

افزوده شدن فلزات سنگین مانند کروم، نیکل، سرب و همچنین محصولات فرعی صنایع پلاستیک سازی و ضایعات رادیواکتیو و … در دور تسلسل زنجیره غذایی و در ارگانیسم های بالای هرم غذایی تجمع یافته و اثرات این مواد به صورت بارز در موجودات رأس هرم غذایی مانند انسان و در نتیجه در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی قابل مشاهده است.

آلودگی فیزیکی فاضلاب

ازدیاد مواد معلق با عث افزایش کدورت منابع آبی و در نتیجه کاهش عبور نور خورشید و در نهایت منتج به کاهش فعالیت های هوازی در سطوح پایینی آب می گردد و به عنوان آلودگی فاضلاب شناخته می شود.

از طرف دیگر موادی از قبیل مواد نفتی، چربی، روغن و مواد رنگی علاوه بر افزایش COD که موجب بالا رفتن بار آلودگی فاضلاب و رشد میکروارگانیسم های بیماری زا می شود، با ایجاد لایه نازکی بر سطح آب علاوه بر ایجاد چشم انداز نامطلوب، مانع انجام عملیات فتوسنتز یا همان اکسیژن گیری آب می شود.

 آلودگی شیمیایی فاضلاب

آلودگی حرارتی به میزان هر 10 درجه افزایش دما، متابولیسم آبزیان دو برابر می شود و بنابراین مصرف اکسیژن نیز افزایش می یابد، از طرف دیگر افزایش دمای آب باعث خروج گازهای محلول در آب از جمله اکسیژن می گردد.

این دو مسئله در کنار هم می تواند باعث کاهش اکسیژن محلول در آب و از بین رفتن شرایط زیستی برای آبزیان گردند.

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.