گندزدایی فاضلاب با استفاده از چه موادی انجام می شود؟

گندزدایی فاضلاب با استفاده از چه موادی انجام می شود؟

21 اردیبهشت 1395

در این مقاله به بررسی روش های گندزدایی فاضلاب و عملکرد هر کدام پرداخته می شود.

الف) گندزدایی با کلر

استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی فاضلاب است. کاربرد کلر گازی ارزانتر و موثرتر از هیپوکلریت کلسیم یا سدیم است. ولی کاربرد کلر گازی امکان آلودگی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه را به همراه دارد. کلر بلافاصله پس از ورود به آب تجزیه شده و اسید هیپوکلروس وین اکسیدکلر تولید می کند.

خاصیت گندزدایی اسید هیپوکلروس بیشتر از یون اکسید کلر است. نسبت تبدیل کلر به اسید هیپوکلروس و یون اکسید کلر تابعی از درجه ی اسیدی و درجه ی گرمای فاضلاب است. پس از تجزیه ی نامبرده و به علت وجود موادی اکسید ناپذیر مانند آهن، منگنز، اسید سولفیدریک (H2S) ومواد آلی در فاضلاب، نخست قسمتی از کلر صرف اکسیداسیون مواد نامبرده شده، تولید کلرورهای گوناگونی را می کند که تأثیر کشنده ای بر باکتری ها نداشته و به علت ثبات آن ها کلر آنها آزاد نیست.

گندزدایی فاضلاب

سپس کلر روی ترکیبات ازتی به ویژه آمونیاک تاثیر گذاشته و به تدریج و بسته به درجه ی اسیدی فاضلاب کلرامین های مختلفی را تولید می کند.

(مونو کلرامین)                                                   NH3 + HOCL ↔ NH2CL + H2O

(دی کلرامین)                                                 NH2CL + HOCL ↔ NHCL2 + H2O

(تری کلرامین)                                                   NHCL2 + HOCL ↔ NCL3 + H2O

برابر رابطه های تعادلی نامبرده، کلرامین ها می توانند دوباره تبدیل به اسید هیپوکلروس شده و قادرند به کندی بر باکتری ها اثر کرده آنها را نابود سازند. پس از این اگر باز هم کلر به فاضلاب افزوده شود، بخشی از آن به صورت کلر آزاد در فاضلاب باقی مانده که بر آنزیم موجودات زنده اثر کرده، آن ها را می کشد.

برای گندزدایی قطعی و اطمینان از تاثیر کامل کلر بر باکتری های موجود در فاضلاب باید مدت زمان تماس کلر با فاضلاب تعیین می کنند که عملا مدت زمان تماس کلر با فاضلاب نزدیک به دو ساعت افزایش می دهد. از این نظر در مصرف کلر نتیجه می شود که هر جه فاضلاب خاصیت قلیایی بیشتری داشته و یا مواد اکسید پذیر آن بیشتر باشد، مقدار کلر لازم برای گندزدایی فاضلاب بیشتر است.

گندزدایی فاضلاب با کلر

کاربرد کلر به جز گندزدایی، موجب کاهش بوی فاضلاب، کاهش مواد روغنی و درجه ی کدری فاضلاب می شود. همچنین بوی کل حشرات را از فاضلاب دور می سازد. در محاسبات تقریبی می توان مقدار کلر لازم برای گندزدایی فاضلاب خانگی خام را نزدیک به 2 تا 5 گرم برای هر نفر در شبانه روز پیش بینی کرد.

در موقع بهره برداری تصفیه خانه، کلرزنی باید به اندازه ای باشد که در پساب خروجی از تصفیه خانه هنوز دست کم 0.3 تا 0.5 میلی گرم در لیتر کلر آزاد باقی مانده باشد.

کلرزدایی- در مواردی که پساب تصفیه خانه فاضلاب به رودخانه و یا دریاچه هایی که جای پرورش ماهی هستند، فرستاده می شود، باید پس از گندزدایی کلر باقی مانده از پساب باز پس گرفته شود. برای کلرزدایی پساب از ترکیبات گوگردی نظیر گاز SO2 و یا تیوسولفات سدیم Na2S2O3 استفاده می شود.

ب)گندزدایی با اشعه ی ماوراء بنفش

گندزدایی فاضلاب با اشعه UV

امروزه کاربرد اشعه ی ماوراء بنفش برای گندزدایی پساب تصفیه شده، توسعه ی زیادی یافته است. اشعه ی ماوراء بنفش در مدتی کمتر از ده ثانیه بر سلول باکتری ها اثر کرده و آن ها را می کشد. این اشعه که طول موجی میان 250 تا 270 میلی متر دارد، در لامپ هایی شبیه لامپ های فلورسنت تولید می شود. درون لامپ بخار جیوه قرار دارد، طول لامپ ها 1.5 تا 2 متر و قطر آن ها 1.5 تا 2 سانتی متر است.

مناسب ترین روش کاربرد این لامپ ها قرار دادن آن ها به صورت ایستاده یا خوابیده در فاضلاب است. در این صورت برای جلوگیری از تماس مستقیم با فاضلاب و تامین با فاضلاب و تامین لایه ای عایق حرارت، آن را در لوله ای با قطری بیشتر و از جنس کوارتز قرار می دهند. شمار لامپ های لازم، طرز قرار گرفتن و فاصله ی آن هااز یکدیگر در فاضلاب از سوی کارخانه سازنده سیستم تعیین می شود. گندزدایی توسط ماوراء بنفش برخلاف استفاده از گاز کلر، محیط زیست را آلوده نکرده و ایمنی کارکنان تصفیه خانه را افزایش می دهد.

گندزدایی پساب یا فاضلاب

در کاربرد اشعه ی ماوراء بنفش باید به نکات زیر توجه کرد:

نخست- هزینه ی ساختمانی تاسیسات آن بیشتر از تاسیسات کلرزنی است.

دوم- از تکنولوژی پیشرفته تری برخوردار است و لامپ ها باید مرتبا تمیز شوند.

سوم- پساب تصفیه خانه باید کاملا زلال باشد. کدر بودن آن مانع از گندزدایی کامل می شود.

چهارم- در صورت استفاده از پساب برای آبیاری فضاهای سبز درون شهر، باید نزدیک به 0.5 میلی گرم در لیتر کلر به پساب اضافه کرد.

گندزدایی پساب یا فاضلاب با اشعه UV