انواع هاضم لجن فاضلاب شامل چه مواردی است؟

انواع هاضم لجن فاضلاب شامل چه مواردی است؟

12 مهر 1395

انواع هاضم لجن فاضلاب

انواع هاضم لجن فاضلاب که عمل هضم در آنها به طریقه غیر هوازی انجام می گردد در دو گروه هاضم لجن فاضلاب یک مرحله ای و هاضم لجن دو مرحله ای قرار می گیرند.

هاضم لجن فاضلاب یک مرحله ای مخزن استوانه ای شکل به عمق 12-8 متر و قطر 6 تا 20 متر هستند، شیب کف هاضم ها 10 به 1 تا 1 به 3 ساخته شده و اگر در داخل آنها وسایل مکانیکی اختلاط لجن تعیین گردد، کف آنها به شیب خیلی کمتری نیاز خواهد داشت.

هاضم لجن فاضلاب

هاضم لجن یک مرحله ای می تواند سقف دار یا بدون سقف باشد، در حالت مسقف بودن توصیه شده است سقفها باید بتوانند در امتداد دیواره مخزن حرکت نماید و این حرکت در اثر فشار گازهای متان و کربونیک حاصل از عملیات هضم لجن امکان پذیر است.

لجن خام به وسیله پمپ از لوله هایی که تقریباً در مرکز آن تعبیه گردیده داخل شده و لجن هضم شده از لوله هایی که در کف مخزن قرار دارد خارج خواهد گردید.

هاضم لجن تصفیه خانه فاضلاب

در بالای سقف مخازن هاضم، محفظه جمع آوری گازهای متان و غیره وجود دارد که تجهیزاتی نظیر فشارسنج و غیره در آن تعبیه شده است.

فاصله بین محل استقرار سقف تا حد نهایی بالا آمدن آن در حقیقت محل جمع آوری گازهای ناشی از هضم لجن است، این حجم معادل یک سوم حجم کل هاضم می تواند باشد.

هاضم لجن فاضلاب

حجم مخزن هضم یک مرحله ای را برای لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب به روش بستر باکتری 11/0 متر مکعب، برای مخلوط لجن حوض اولیه و لجن فعال زیادی 17/0 متر مکعب برای هر نفر در نظر می گیرند، این ارقام در مورد تأسیسات کوچک صادق است و در تأسیسات بزرگتر کمی زیادتر در نظر گرفته خواهد شد.

ارقام دیگری که برای حجم مخازن هضم یک مرحله ای پیشنهاد گردیده عبارت است از: 0/09 – 0/06 متر مکعب برای هر نفر در لجن فاضلاب حاصل از بستر باکتری و 0/18 – 0/12 متر مکعب برای هر نفر در مورد لجن فعال مخلوط با لجن حوض اولیه تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی است.

هاضم لجن

هاضم لجن فاضلاب دو مرحله ای

نوع دیگری از مخازن هاضم که بیشتر از نوع اول یعنی مخازن یک مرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد، هاضم های دو مرحله ای هستند.

در این نوع از هاضم ها، فعل و انفعالات تجزیه مواد آلی جامد فاضلاب در مرحله اول و جدا شدن لجن هضم شده در مرحله دوم صورت می گیرد.

هاضم لجن تصفیه خانه فاضلاب

سقف هاضم های اول و دوم دو مرحله ای ممکن است ثابت یا متحرک باشند، معمولاً تمام موارد مذکور در هضم یک مرحله ای از قبیل اختلاط، بالا بردن حرارت و غیره در هاضم مرحله اول باید رعایت گردد.

لجن خام ابتدا وارد هاضم اول شده و در 10-7 روز توقف در این هاضم تقریباً تجزیه کامل مواد آلی جامد لجن انجام می گیرد.

هاضم لجن فاضلاب

محتویات هاضم یک سپس به هاضم دوم انتقال یافته و در مدت 20-15 روز لجن های هشم شده، گازهای متان و غیره و مایع روی لجن به طور جدا از هم از این هاضم خارج می گردند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.