میکسر مستغرق فاضلابی

میکسر مستغرق، یک دستگاه مکانیکی است که برای اختلاط در مخازن متعادل ساز و لجن و دیگر مایعات استفاده می شود. میکسرهای مستغرق معمولاً در تصفیه خانه های فاضلاب برای معلق نگه داشتن مواد جامد در مخازن و فرآیندهای مختلف استفاده می شود.

میکسر مستغرق از یک موتور الکتریکی که پروانه های میکسر به آن به طور مستقیم یا از طریق یک جعبه دنده جفت شده است، تشکیل می شود. پروانه می چرخد و جریانی ایجاد می نماید که در مخزن، مواد جامد را معلق نگه می دارد. میکسرهای مستغرق معمولاً بر روی یک سیستم ریلی نصب می شوند که بتوانند برای بازرسی و تعمیر احتمالی آن ها را بازیابی کرد.

به طور کل از میکسر مستغرق فاضلابی برای اختلاط و متعادل سازی در مخازن استفاده می شود و طراحی دقیق پروانه، حداکثر بهره وری را در مصرف کم انرژی فراهم می آورد.

کاربردهای متداول

  • مخازن هوازی و بی هوازی و حوضچه های اکسیداسیون لجن فعال
  • IFAS, MBBR و دیگر فرآیندهای حاوی بستر مدیای بیولوژیکی
  • اختلاط فاضلاب چاه های فاضلاب
  • مخازن اولیه و مخازن پس از هضم در تجهیزات بیوگاز
  • مخازن ذخیره سازی کود مایع در مزارع
  • مخازن فرآیند ضایعات کشتارگاه های حیوانات و پرورش ماهی ها

محصولات مرتبط