تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران و جهان

تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران و جهان چیست؟

5 اردیبهشت 1395

تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

بر خلاف روش های آب رسانی شهری و جمع آوری فاضلاب که تاریخچه ای نسبتاً طولانی و چند هزارساله دارند، پالایش و تصفیه فاضلاب به صورت امروزی خود، پیشینه ی تاریخی کوتاهی دارد. از نوشته های تاریخی، گفته ها و فرمان هایی که در اجتناب از آلوده سازی منبع های طبیعی آب و به ویژه رودخانه یاد شده است، می توان نتیجه گیری کرد که نیاکان ما بجز آگاهی از جوانب آلوده کردن منبع های طبیعی آب، از برخی روش های تصفیه فاضلاب به صورت طبیعی نیز به طور تجربی و محدود، آگاهی داشته اند.

نخست از حدود یکصد سال پیش که رابطه ی میان اثر باکتری ها و میکروب های بیماری زا در واگیری و شیوع بیماری ها آشکار گشت، انسان به فکر پاکسازی آب های آلوده افتاد. به عبارت دیگر روش تصفیه آب و فاضلاب شهری به روش امروزی خود، بیشتر بر اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشکی به وجود آمده است. پرداختن و توجه به این فن از آنجا آغاز شد که به تدریج برای جلوگیری از آلوده شدن منبع های طبیعی آب و به ویژه رودخانه ها، ورود فاضلاب به این منابع ممنوع شد. این محدودیت ها نیاز به تصفیه فاضلاب و تکامل روش های آنرا ایجاب نمود. با گذشت زمان و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در نتیجه توسعه شهرها و صنایع، خطر آلودگی محیط زیست و در نتیجه نیاز به تصفیه فاضلاب با شدت بی سابقه ای افزایش یافت و همزمان با آن روش های بسیاری برای تصفیه فاضلاب بررسی، پیشنهاد و به کار گرفته شد.

تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران و جهان

در تکامل روش تصفیه فاضلاب از نظر زمانی، روش های طبیعی تصفیه جزء قدیمی ترین روش هایی هستند که برای تصفیه به کار گرفته شده اند. به ویژه استفاده از فاضلاب برای آبیاری در کشاورزی به علت خاصیت باروری و حاصلخیزی آن، از یکصد سال پیش تا کنون در کشورهای اروپایی متداول بوده است.

از ده ها سال پیش تاکنون دریاچه های تثبیت و تصفیه فاضلاب در کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گرفته اند.

تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران

در ایران از زمان های بسیار دور، لجن بدست آمده از چاه های جذب کننده ی فاضلاب به عنوان کود کشاورزی به کار گرفته می شده است. ولی در تمام این روش ها، بیشتر تکیه بر بازیابی از مواد فاضلاب به عنوان کود و نه تصفیه فاضلاب بوده است.

تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران

در ایران وجود تصفیه خانه های فاضلاب پیشرفته سابقه ی تاریخی طولانی ندارند و تا چندی پیش محدود بوده اند به چند تصفیه خانه فاضلاب محلی در نواحی شمال تهران که قدیمی ترین آن ها تصفیه خانه ی صاحبقرانیه می باشد که در سال 1340 آغاز به کار کرده است. طبق آمار رسیده از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در چند دهه ی اخیر ده ها تصفیه خانه فاضلاب در کشور ساخته شده اند که بیش از یکصد عدد آن ها مشغول به کار هستند. صرفنظر از بازده آن ها در کاهش آلودگی فاضلاب و تنها از نظر جمعیت زیر پوشش، بزرگترین آن ها تصفیه خانه های اصفهان هستند که قدیمی ترین آن ها در سال 1354 آغاز به کار کرده است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید