دوره آموزشی: طراحی تصفیه خانه فاضلاب

دوره آموزشی طراحی تصفیه خانه فاضلاب، اصول طراحی و انتخاب مناسب و اقتصادی سیستم تصفیه فاضلاب رواناب ها و فاضلاب های شهری را در بر دارد. همچنین مبانی انتخاب تکنولوژی و تجهیزات مربوطه و اقتصاد مهندسی برای تجزیه و تحلیل، ارزیابی و مقایسه گزینه های مختلف موجود پشنهادی را شامل می شود.

 در این دوره، طراحی بخش های مختلف تصفیه فاضلاب از جمله فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، ترکیب فرآیند ها مورد بررسی قرار گرفته شده و پیکربندی و طرز قرار گیری واحدهای مختلف ارائه می گردد. همچنین روش های هضم و کنترل لجن نیز آموزش داده می شود.

بازدهی این دوره

دانش آموختگان بعد از طی این دوره، با دانش طراحی واحدهای مختلف تصفیه خانه را و استانداردهای کیفیت فاضلاب آشنا می شوند و می توانند با توجه به کیفیت مورد نیاز خروجی، طراحی مناسب را انجام دهند. مخاطبان این دوره باید با فرآیندها را به صورت کامل آشنا باشند تا توان طراحی، بهینه سازی و منطبق کردن فرآیندها با شرایط های فیزیکی و مکانی مختلف را دارا باشند.

همچنین پس از گذراندن این دوره، توانایی انجام طراحی اولیه بر اساس نیاز (بی هوازی، هوازی و هوادهی گسترده بر روی زمین یا سایت)، همچنین توانایی طراحی پیش تصفیه، تصفیه اصلی و تصفیه پیشرفته و نحوه ی محاسبه و آنالیز داده را خواهند داشت.

سرفصل های دوره طراحی تصفیه خانه فاضلاب:

1-مقدمه

 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و فاضلاب
 • آنالیز کیفیت با بررسی میکروارگانیسم های موجود
 • مروری بر دینامیک سیالات
 • آشنایی با لوله کشی ها، پمپ ها و تجهیزات ابزار دقیق

2-سیستم تصفیه فاضلاب شهری

 • تصفیه فیزیکی و شیمیایی: لخته سازی، ته نشینی، حذف مواد معلق
 • سیستم های گندزدایی: مواد شیمیایی (مانند کلر زنی)، ضد عفونی توسط UV، ازن زنی
 • کنترل لجن: لجن بر گشتی، هضم لجن، بهینه سازی دفع
 • عیب یابی و بررسی سیستم با توجه به استاندارد های موجود
 • انجام یک پروژه واقعی و کاربردی برای طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری

3-سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی

 • تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی: تصفیه هوازی و بی هوازی
 • تصفیه پیشرفته: فیلتراسیون مانند سیستم کربن فعال، استفاده از رزین ها، استفاده از تکنولوژی غشایی مانند اسمز معکوس و اولترا فیلتراسیون
 • عیب یابی و بررسی سیستم با توجه به استاندارد های موجود
 • انجام یک پروژه واقعی و کاربردی برای طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی.