تصفیه فاضلاب یا پساب

قسمت زیادی از آب های استفاده شده در منازل، صنایع و واحدهای مختلف کسب و کار به دلیل حجم زیاد آلاینده، باید قبل از بازگشت به محیط زیست حتما تصفیه شوند. اگر مقدار پساب کم باشد، طبیعت به خودی خود قابلیت تصفیه فاضلاب را داراست. ولی بر اساس شواهد، روزانه میلیون ها لیتر فاضلاب بدون تصفیه به محیط زیست شهرها تخلیه می شود.

فاضلاب همان آب استفاده شده است که شامل مواردی همچون فضولات انسانی، باقیمانده ی غذاها، روغن و چربی، مواد شوینده و غیره است که در بعضی موارد مواد عفونی را شامل می شود که معمولا از مراکز درمانی اضافه می شوند. همچنین انواع مواد شیمیایی با توجه به صنعت موجود در منطقه در آن وجود دارند.

باید خاطر نشان کرد در صورت سهل انگاری و توجه نکردن به تصفیه فاضلاب، خطرات بسیار جدی انسان و محیط زیست را تهدید می کند. در ضمن با توجه به کمبود آب آشامیدنی، بهتر است که از خروجی این تصفیه خانه ها برای آبیاری فضای سبز و یا استفاده ی مجدد در صنایع استفاده کرد تا از هدر رفت و کمبود آب جلوگیری شود.

تصفیه فاضلاب به صورت کلی به حذف مواد آلاینده از فاضلاب گفته می شود که در سه بخش فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دسته بندی شده و با توجه به منبع آلاینده، شرایط جغرافیایی منطقه و دیگر عوامل موثر، فرایند تصفیه مناسب توسط متخصصین شرکت فنی مهندسی زیست نگار در قالب یک پکیج تصفیه فاضلاب آماده، طراحی شده و مراحل ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری آن نیز تکمیل می گردد.

در ادامه با توجه به نوع فاضلاب منابع آلاینده در چهار بخش مجزا بهداشتی و انسانی، بیمارستانی، صنعتی و خانگی به چگونگی و نحوه تصفیه هر یک از این فاضلاب ها پرداخته شده و پکیج تصفیه فاضلاب متناسب با آن ارائه گردیده است.