دوره های در حال برگزاری

دوره های برگزار شده

آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)

کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)-تاریخ ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دی ۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی
آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX -تاریخ ۴ و ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

دی ۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی
آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷

دی ۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۹, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۴, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX -تاریخ ۸ و ۹ آذر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۴, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده-تاریخ ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۴, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های تصفیه و دفع لجن-تاریخ ۸ و ۹ آذر ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش های ABR،UASB،UAFB-تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی تصفیه خانه های پساب صنایع نساجی-تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)-تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی بهره برداری از تصفیه خانه های بیولوژیک فاضلاب-تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷

تیر ۱۷, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۷ و ۸ تیر ماه ۱۳۹۷

خرداد ۱, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۷

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX -تاریخ ۳۱ خرداد و ۱ تیر ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)-تاریخ ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب به روش A2O-تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی تصفیه خانه فاضلاب انسانی به روش نوین ATV-تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

اسفند ۱۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

اسفند ۱۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۶

مهر ۱۴, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۳۹۶

مهر ۱۴, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

شهریور ۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

شهریور ۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۵ و ۶ مرداد۱۳۹۶

تیر ۲۷, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۵ و ۶ اسفند۱۳۹۵

بهمن ۲۳, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

بهمن ۱۰, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۱۴ و ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

بهمن ۱۰, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی مبانی و طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange-تاریخ ۷ و ۸ بهمن

بهمن ۲, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۳۰ دی و ۱ بهمن

دی ۲۲, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی