فاضلاب صنعتی چیست؟

فاضلاب صنعتی چیست؟

24 خرداد 1395

صنایع آب را برای اهداف مختلفی مانند ساخت کالاها، گرمایش، سرمایش، حمل مواد خام، حمل مواد زائد (که از اجزای تشکیل دهنده فاضلاب صنعتی است)، حلال، آتش نشانی، آب پاشی چمن و باغبانی و در رستوران ها و توالت ها به کار می برند. در حالی که تنها بخش کوچکی از آب عرضه شده در محصول نهایی وجود داشته یا به وسیله تبخیر خارج می شود، آب باقی مانده به فاضلاب صنعتی تبدیل می شود.

فاضلاب یا پساب صنعتی

تخلیه یکباره این جریان های فاضلاب به درون محیط می تواند خاک ها و منابع پذیرنده را آلوده و با تولید گازهای مضر باعث آلودگی هوا شوند. تصفیه فاضلاب های صنعتی در داخل کارخانه، یا روش ترجیحی دفع آنها در منبع تولید، باید هدف هر صنعتی باشد. اگر دفع کل جریان های فاضلاب امکان پذیر نباشد، دست کم کاهش حجم و شدت آنها با در نظر گرفتن یک یا چند اقدام در محل، مانند کاهش مصرف آب شرب، استفاده مجدد از فاضلاب (با یا بدون تصفیه)، جایگزینی مواد شیمیایی برای فرایندهایی که باعث آلودگی می شوند، تغییر یا اصلاح فرایند تولید و در ادامه کارهای مدیریتی صحیح امکان پذیر خواهد بود. البته برای اینکه این مراحل اثرات نا مطلوب بر کیفیت محصول نهایی یا آسیب به ماشین آلات تولیدی را نداشته باشند، باید مراقبت کافی صورت پذیرد. علاوه بر این دفع مناسب پسماندهای ناشی از بازیافت و استفاده مجدد، باید همراه با تصفیه جریان های فاضلاب صنعتی که بازیافت یا استفاده مجدد نمی شوند صورت پذیرد.

فاضلاب صنعتی کارخانه

دسته بندی آلاینده های فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی حاوی انواع نا خالصی ها هستند که به صورت زیر دسته بندی می شوند:

– آلاینده های غیر آلی

این گروه شامل قلیاها، اسیدهای معدنی، نمک های معدنی، کلر آزاد، آمونیاک، سولفید هیدروژن، نمک های کروم، نیکل، روی، کادمیوم، مس، نقره و غیره می باشد. آنیون ها مانند فسفات ها، سولفات ها، کلریدها، نیتریت ها و نیترات ها، سیانیدها و کاتیون ها مانند کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، جیوه، آرسنیک و غیره می باشند که در فاضلاب صنعتی یافت می شوند.

فاضلاب صنعتی

– آلاینده های آلی

این گروه شامل ترکیبات با وزن مولکولی بالا مانند قندها، روغن ها و چربی ها، پروتئین ها، هیدرو کربن ها، فنول ها، شوینده ها و اسیدهای آلی می باشند. بعضی از این آلاینده ها نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم می باشند و بعضی دیگر برای زندگی آبزیان در آب پذیرنده سمی هستند. حذف یا حداقل کاهش غلظت آن ها، برای تصفیه چنین فاضلاب هایی با روش بیولوژیکی ضروری می باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

علاوه بر این، ممکن فاضلاب های صنعتی حاوی مواد رادیواکتیو باشند که نیاز به دقت بالا در جابجایی، تصفیه و دفع دارند.

فاضلاب یا پساب صنعتی کارخانه

ویژگی فاضلاب های مشترک صنعتی و بهداشتی تولیدی از کارخانه، به واسطه رقیق سازی با فاضلاب شهری تا حدودی متفاوت از فاضلاب های صنعتی به تنهایی است. علاوه بر این تصفیه بیولوژیکی چنین ترکیباتی به دلیل حضور میکروارگانیسم ها در فاضلاب آسان تر است. اگر فاضلاب صنعتی فاقد مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر باشد، این عناصر تا حدی به وسیله فاضلاب تأمین می شوند که باعث صرفه جویی در مواد شیمیایی مانند اوره و فسفر می شود که به طور معمولی برای تأمین مواد مغذی به کار می روند. مزیت دیگر این است که تصفیه خانه متداول می تواند برای تصفیه هم فاضلاب صنعتی و هم فاضلاب خانگی طراحی شود.