خصوصیات فاضلاب کشتارگاه چیست؟

خصوصیات فاضلاب کشتارگاه چیست؟

30 شهریور 1395

فاضلاب كشتارگاه

به دليل ضرورت وجود گوشت و فرآورده هاي گوشتي در زنجيره غذايي روزانه، صنايع توليد گوشت قرمز و ماكيان در سراسر جهان به وفور پراكنده اند. رژيم هاي غذايي سنتي از يك كشور به كشور ديگر متفاوت مي باشد و اين تفاوت ها خود را به صورت تغييرات در سازماندهي و عملكرد صنايع محلي توليد گوشت قرمز و ماكيان منعكس مي سازد.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در آمريكاي شمالي،‌ نيوزيلند، استراليا و برخي از كشورهاي اروپايي تمايل به تمركز صنايع توليد گوشت قرمز و ماكيان، منجر به ايجاد و توسعه كارخانجات و صنايع بزرگ و معظم توليد گوشت گرديده است. وجود چنين كارخانجات بزرگي، خود بهترين دليل بر لزوم توجه به فاضلاب کشتارگاه و مديريت صحيح آنها مي باشد.

پارامترهاي آلوده كننده­ فاضلاب کشتارگاه

وظيفه عمده صنايع توليد گوشت قرمز و ماكيان، تبديل گوشت حيوانات اهلي و حلال گوشت به محصولات غذايي انسان و نيز تهيه محصولاتي براي تغذيه دام ها و ساير حيوانات اهلي مي باشد.

كشتار و ساير فرآیندهاي عملياتي مربوط به اين تبديل مي­تواند موجب رهاسازي مواد زيان بار به منابع طبيعي و آب هاي پذيرنده شود. اين مواد بسته به نوع حيوان ذبح شده متغير و عمدتاً از نوع مواد آلي است.

فاضلاب کشتارگاه

اين مواد بيشتر بر اساس اثراتشان بر آب هاي پذيرنده طبقه بندي مي­گردند تا ماهيت شيميايي خود پارامتر آلوده ساز.

پارامترهاي موجود در فاضلاب كشتارگاه

مواد موجود در فاضلاب کشتارگاه بدين شرح است:

  • 5BOD بسيار بالاست و معمولاً فاضلاب کشتارگاه جهت آزمايش 5BOD شان نياز به بذر يا Seed ندارند.
  • مواد معلق(S.S)‌
  • چربي، روغن، گريس
  • آمونياك
  • PH ) معمولاً حالت بافري دارند)
  • ميكروارگانيسم هاي پاتوژن (معمولاً شمارش باكتريايي اين گونه فاضلاب ها بالاست ولي تعداد پاتوژن ها كم است. باكتري هايي از جنس سالمونلا در فاضلاب کشتارگاه ديده مي شوند).

فاضلاب کشتارگاه

صنايع كشتار احشام

فاضلاب كشتارگاه مجموعاً شامل فاضلاب هاي حاصل از كشتار دام، كارگاه هاي فرآیند نمودن لاشه و تميز كردن محتويات شكم احشام و نيز تخليه فضولات شكم احشام مي باشد كه معمولاً مورد اخير بيش از 50 درصد آلودگي اين گروه از فاضلاب ها را موجب مي شود.

لازم به ذکر است که تصفیه فاضلاب کشتارگاه با تصفیه فاضلاب بهداشتی، با توجه پارامتر های متفاوت، فرق دارد.

اين امر همچنين به ميزان بازيافت خون ارتباط مي يابد (تغييرات BOD: 200-150، تغييرات COD: 400-300، كل ازت آلي (T.K.N) 25 مي­باشد.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

اين مقدار در كشتارگاه هاي بزرگ تا 99 درصد قابل افزايش است. همچنين ميزان بهره برداري از لاشه احشام و محتويات شكم آنها، وجود كارگاه هاي ذي ربط نظير كنسروسازي ها و آنهايي كه در امر نمك سود كردن دخالت دارند، در بار آلودگي مؤثر هستند.

در كارگاه هاي مدرن ميزان تخليه اين قبيل آلودگي ها كمتر خواهد بود.

در جدول زیر ميزان تقريبي ويژگي هاي فاضلاب كشتارگاه هاي اروپايي ذكر شده است.

خصوصیات فاضلاب کشتارگاه

لازم به ذكر است كه كارگاه هايي كه به تميز كردن اعضای داخلي دام ها و فرآیند نمودن محتويات آنها مي پردازند بيش از 50 درصد COD موجود در فاضلاب كشتارگاه ها را سبب مي شوند و به صورت مستقیم بر طراحی تصفیه خانه فاضلاب تأثیر می گذارند.

گاه بالا بودن ميزان معلق (S.S) مربوط به فيبرهاي سلولزي غير قابل تجزيه بيولوژيكي است.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

مقدار 5BOD صنايع جنبي كشتارگاه ها (نظير نمك سود كردن و تهيه كنسرو) غالباً بين 10 تا 20 گرم به ازاء هر كيلوگرم ماده تهيه شده نهايي متغير مي باشد.

ذبح و كشتار طيور

عملياتي كه موجب آلودگي در اين صنايع مي­گردند، غالباً موارد زير مي­باشد:

  • خون حيوان
  • كندن پر حيوان با آب جوش و يا كندن با استفاده از هوای خشك و مرطوب
  • شستشو و تخليه هيدروليكي

فاضلاب کشتارگاه

چرخش مجدد آب هايي كه براي تخليه از آنها استفاده مي شود، در كاهش ميزان آب مصرفي مؤثر خواهد بود.

كارگاه هايي كه در آن فرآورده هاي جنبي پخته و آبگيري مي شوند (جهت تهيه غذاي حيوانات) بار آلودگي توليد آنها حدوداً  بار آلودگي ناشي از كشتار دام به تنهايي مي باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.