کلرزنی فاضلاب چیست؟

کلرزنی فاضلاب چیست؟

24 مهر 1395

کلرزنی فاضلاب

کلرزنی فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی یا بهداشتی با استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی فاضلاب است. کلر بلافاصله پس از ورود به فاضلاب تجزیه شده و اسید هیپوکلرو و یون اکسید کلر تولید می نماید. خاصیت گندزدایی اسید هیپوکلرو بیشتر از یون اکسید کلر است.

نسبت تبدیل کلر به اسید هیپوکلرو و یون اکسید کلر تابعی است از درجه اسیدی و درجه گرمای فاضلاب.

کلرزنی فاضلاب

پس از تجزیه و به علت وجود موادی اکسید پذیر مانند آهن، منگنز، اسید سولفوریک و مواد آلی در فاضلاب نخست قسمتی از کلر صرف اکسیداسیون مواد، تولید کلرورهای گوناگونی را می کند که اثر کشنده ای بر باکتری ها نداشته و به علت ثبات آنها، کلر آنها آزاد نمی باشد.

سپس کلر روی ترکیبات ازتی به ویژه آمونیاک تأثیر گذاشته و به تدریج و بسته به درجه اسیدی فاضلاب، کلرامین های مختلفی را تولید می نماید.

کلرزنی تصفیه خانه فاضلاب

در بین روش های مختلفی که امروژه برای گندزدایی فاضلاب کاربرد دارند، کلرزنی فاضلاب، که در واقع افزودن کلر یا ترکیبات آن به فاضلاب می باشد، به عنوان قدیمی ترین روش هنوز بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده است.

علی رغم اثرات جانبی آن که تا به شناخته شده در مقایسه با سایر گندزداها از مزایای زیادی برخوردار بوده و روش رضایتبخشی برای حذف آلودگی های میکروبی است.

کلرزنی فاضلاب بهداشتی

کلرزنی فاضلاب برای گندزدایی فاضلاب در فرمهای مختلفی از قبیل گاز کلر که 2 برابر سنگین تر از هواست، هیپوکلریت کلسیم، هیپوکلریت سدیم، دی اکسید کلر، کلر آمینها کاربرد دارد.

هیپوکلریت سدیم، فعلاً بیشترین کاربرد را در گندزدایی فاضلاب دارد و علی رغم اینکه ترکیب پایداری دارد، به مرور زمان تجزیه می شود و باید در نگهداری و بهره برداری از آن دقت لازم بشود.

کلرزنی فاضلاب تصفیه خانه

از هیپوکلریت کلسیم هم در تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شود ولی به دلیل گران بودن آن، کمتر استفاده می شود. دی اکسید کلر خیلی ناپایدار است و باید آن را در محل تصفیه خانه فاضلاب تولید نمود.

همه توان اکسایندگی دی اکسید کلر در تصفیه فاضلاب به مصرف نمی رسد زیرا واکنش با عوامل احیا کننده فقط سبب احیای دی اکسید کلر به کلریت می شود. بنابراین دی اکسید کلر به اندازه کلر، فعال نیست و لذا استفاده از گاز کلر بهتر است.

کلرزنی فاضلاب

کاربرد کلر گازی مؤثرتر از هیپوکلریت کلسیم یا سدیم است. کاربرد کلر گازی امکان آلودگی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه فاضلاب را به همراه دارد. هزینه های بالا و نقص در ضدعفونی هیپوکلرو سبب شده تا کلرزنی با کلر گازی یا مایع مؤثرترین روش گردد.

هدف از کلرزنی فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، کنترل و پیشگیری از تولید عواملی مانند: بو، خوردگی، حجیم شدن لجن، کف در هاضم و یا عامل کمکی در تغلیظ لجن است.

گندزدایی کلرزنی فاضلاب

اپراتور بایستی به این نکته مهم توجه کند که کلر می تواند در فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب اخلال ایجاد نماید و یا آنها را به کلی متوقف سازد. لذا کلرزنی باید یک اقدام اضطراری باشد.

در بعضی از تصفیه خانه ها ممکن است عمل پیش کلرزنی فاضلاب نیز قبل از واحد ته نشینی جهت کاهش بار آلی و کنترل بو استفاده شود ولی پس کلرزنی (کلرزنی نهایی) بعد از واحد ته نشینی تصفیه خانه فاضلاب، مؤثرترین محل برای کلرزنی فاضلاب به منظور ضدعفونی پساب است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.