اطلاعیه:

شرح تخفیف های ثبت نام کارگاه های آموزشی (کلیک کنید)

لطفاً جهت ثبت نام کارگاه های آموزشی، فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و هزینه کارگاه را پرداخت نمایید.