ثبت نام کارگاه های آموزش تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار

لطفاً جهت ثبت نام کارگاه های آموزشی، فرم را با دقت تکمیل نموده و هزینه را پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است جهت حفظ رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ظرفیت کارگاه ها محدود به ده نفر می باشد.

در صورت پر شدن ظرفیت کارگاه های آموزشی، لطفاً به هیج وجه درخواست افزایش ظرفیت نفرمائید.

 

لطفاً جهت ثبت نام اقساط کارگاه های آموزشی، فرم را با دقت تکمیل نموده و هزینه پیش پرداخت را پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است جهت حفظ رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ظرفیت کارگاه ها محدود به ده نفر می باشد.

امکان پرداخت قسطی فقط برای پنج نفر فعال می باشد و پس از پر شدن ظرفیت مجاز امکان ثبت نام قسطی وجود ندارد.

در صورت پر شدن ظرفیت مجاز اقساط، لطفاً به هیج وجه درخواست افزایش ظرفیت نفرمائید.

شرایط پرداخت قسطی:

1- امکان انتخاب کارگاه ها به صورت تکی وجود ندارد و انتخاب شما به صورت پکیجی از کارگاه ها می باشد.

2- 50% مبلغ به صورت پیش پرداخت و به هنگام ثبت نام دریافت می شود.

3- 50% باقی مانده به صورت چک (صیادی) به تاریخ آخرین کارگاه آموزشی پکیج انتخابی دریافت می شود.

4- چک در اولین کارگاه آموزشی پکیج انتخابی از شرکت کننده دریافت می گردد.