ثبت نام کارگاه های آموزش تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار

لطفاً جهت ثبت نام کارگاه های آموزشی، فرم را با دقت تکمیل نموده و هزینه کارگاه را پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است جهت حفظ رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ظرفیت کارگاه ها محدود به ده نفر می باشد.

در صورت پر شدن ظرفیت کارگاه های آموزشی، لطفاً به هیج وجه درخواست افزایش ظرفیت نفرمائید.