ثبت نام کارگاه های آموزش تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار

لطفاً جهت ثبت نام کارگاه های آموزشی، فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و هزینه کارگاه را پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است ظرفیت کارگاه ها محدود به ده نفر می باشد.

بنابراین جهت شرکت در کارگاه ها، ثبت نام خود را به تاخیر نیندازید.

تمامی کارگاه ها به صورت منظم در تاریخ های عنوان شده، تشکیل خواهد شد.