لطفاً جهت ثبت نام کارگاه های آموزشی، فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و هزینه کارگاه را پرداخت نمایید.

فرصت ثبت نام برای هر کارگاه تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری باقی است.

لطفاً جهت انتخاب بهتر کارگاه مورد نیاز، سرفصل مطالب دوره ها را ملاحظه فرمائید.

با توجه به شرایط حاد کرونایی کشور، کارگاه های آموزشی به صورت آنلاین برگزار می شود.

لازم به ذکر است جهت حفظ کیفیت آموزش فراگیران، ظرفیت کارگاه ها محدود به ده نفر می باشد.

هزینه ثبت نام کارگاه ها به مرور تا پایان مهلت ثبت نام  هر کارگاه افزایش می یابد (ثبت نام زودتر معادل پرداخت هزینه کمتر می باشد)

جهت حفظ کیفیت آموزش در بستر آنلاین تلاش گردیده با استفاده از ابزارهای مناسب (تخته هوشمند و…) تا حد امکان شرایط مناسب آموزشی را فراهم نمود.

ظرفیت باقی مانده کارگاه های در حال برگزاری (کلیک کنید)

کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحی فرآیند هوازی تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش رشد معلق لجن فعال (هوادهی گسترده) - تاریخ برگزاری: 27 آذر ماه  1399

برگزار گردید.


کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحی فرآیند تصفیه پیشرفته فاضلاب بهداشتی جهت حذف نیتروژن و فسفر به روش A2O - تاریخ برگزاری: 28 آذر ماه  1399

برگزار گردید.


کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحی فرآیند هوازی تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش رشد چسبیده لجن فعال (MBBR) - تاریخ برگزاری: 4 دی ماه  1399

برگزار گردید.


کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی انتخاب دقیق تجهیزات،محاسبه هزینه پروژه،سایز لوله ها، آهن آلات و کلیه نکات اجرائی ساخت پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب - تاریخ برگزاری: 5 دی ماه  1399

برگزار گردید.


کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحی فرآیند های بی هوازی تصفیه فاضلاب به روش سپتیک تانک، UASB، AF، ABR- تاریخ برگزاری: 11 دی ماه 1399

برگزار گردید.


کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحی سیستم های تصفیه لجنِ تولیدی تصفیه خانه های فاضلاب (تغلیظ کننده، هاضم، فیلتر پرس و...) - تاریخ برگزاری: 12 دی ماه 1399

برگزار گردید.


کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی شبیه سازی و مدل سازی فرآیند تصفیه خانه فاضلاب با نرم افزار GPS-X - تاریخ برگزاری: 18 دی ماه 1399

به علت نقص فنی سرور به تعویق افتاد.
تاریخ جدید: 15 اسفند 1399


کارگاه 8 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی اصول بهره برداری فرآیند تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال - تاریخ برگزاری: 19 دی ماه 1399

برگزار گردید.


کارگاه 16 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحي و راهبری واحد اولترافیلتراسیون (UF) غشائی تصفیه آب صنعتی و واحدهای REUSE - تاريخ برگزاري: 25 و 26 دی ماه 1399

برگزار گردید.


کارگاه 16 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحی یکپارچه پلنت کامل واحدهای مختلف تصفیه آب صنعتی با نرم افزار WAVE - تاریخ برگزاری: 2 و 3 بهمن ماه 1399

برگزار گردید.


کارگاه 16 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی راه اندازی، بهره برداری و شستشو (CIP) سیستم های آب شیرین کن (اسمزمعکوس) - تاریخ برگزاری: 9 و 10 بهمن ماه 1399

برگزار گردید.


کارگاه 16 ساعته آموزش تخصصی و کاربردی طراحي سيستم های تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار ROSA - تاریخ برگزاری: 16 و 17 بهمن ماه 1399

برگزار گردید.