تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار نیمسال دوم ۱۳۹۸

اخبار برخی دوره های برگزار شده

کانال تلگرام آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار @tc_zistnegar