کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange

با نرم افزار CADIX

16 ساعت آموزش کاربردی و تخصصی

ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار
کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX - آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار

آنچه در دوره آموزشی نرم افزار CADIX یاد خواهید گرفت :

– ضرورت استفاده از مبادله کننده های یونی (رزین)؛

– انواع رزین (کاتیونی و آنیونی)؛

– واکنش فرآیندی در انواع رزین ها؛

– واکنش های فرآیندی در خصوص مواد احیا کننده ؛

– محاسبه ظرفیت رزین؛

– احیای رزین؛

– نحوه انتخاب نوع مواد احیای کننده؛

– محاسبه میزان دبی و غلظت مواد احیا کننده؛

– تطراحی انواع فرآیند های سختی گیری و قلیائیت زدایی و ..؛

– طراحی فرآیندهای MIXED BED,LAYERED BED,DEIONIZER ؛

– طراحی انواع فرآیندهای تعویض یونی همراه با مثال مربوط؛

– توضیح و تشریح کامل نرم افزارهای مربوط به سیستم تبادل یونی؛

– طراحی چندین واحد رزینی با نرم افزار CADIX؛

– بررسی و رفع اشکال طراحی های انجام شده توسط شرکت کنندگان؛

کارگاه در دو روز، از ساعت 9 صبح تا 17 عصر می باشد، تمامی مباحث به صورت کامل پوشش داده می شود و در انتها به هر یک از شرکت کنندگان دوره، گواهی حضور در دوره آموزشی شرکت فنی مهندسی زیست نگار اعطاء می گردد.

ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار

تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب زیست نگار پائیز ۱۳۹۹

اخبار برخی دوره های برگزار شده

کانال تلگرام آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار @tc_zistnegar