دوره آموزشی بهره برداری و نگهداری سیستمهای اسمزمعکوس(RO)

سیستم اسمز معکوس، یک روش تصفیه آب است که در آب خام ورودی بر اساس اصول و استانداردهای اسمز به آن وارد شده و پس از جداسازی مواد جامد معلق و محلول، اجازه ی خروج آب خالص را می دهد. از این منظر، عملکرد اپراتورها در حفظ و نگهداری سیستم برای بهینه کار کردن آن بسیار مهم و تاثیرگذار است.

مسائل پیش روی اپراتور:

  • بخش راه اندازی سیستم اسمز معکوس

عملکرد درست در راه اندازی یک سیستم اسمز معکوس بخش مهمی از عملیات را تشکیل می دهد. قبل از آن نیز باید اپراتور از عملکرد صحیح تمام سیستم پیش تصفیه با توجه به استانداردهای موجود، اطمینان حاصل کند.

  • بخش خاموش کردن یا تعطیلی موقت سیستم

خاموش کردن صحیح سیستم نیز مهم است، چون اگر این عملیات به درستی انجام نشود، مشکلاتی برای کیفیت آب و عملکرد سیستم در زمان راه اندازی مجدد بوجود می آورد.

  • بخش حفظ و نگهداری از ممبران های اسمز معکوس:

اگر قصد داریم سیستم اسمز معکوس را بیش از 24 ساعت خاموش یا بدون استفاده نگه داریم، به شدت توصیه می شود که ممبران ها تمیز شوند و به درستی حفظ شوند. همچنین برای تمیز کردن ممبران ها، باید از پاک کننده های با کیفیت بالا استفاده شود و بسیار دقیق طبق پارامترهای عملیاتی مربوط به سیستم انجام شود. در نهایت احتیاج به شستشوی این فیلترها توسط یک پمپ قوی است.

انجام نادرست این امر ممکن است به رشد باکتری های ناخواسته و تشکیل حجم انبوهی از آنان بر روی ممبران ها شود. این امر باعث افزایش افت فشار و کاهش جریان عبوری می شود.

دوره آموزشی بهره برداری و نگهداری سیستمهای اسمزمعکوس(RO)

  • بخش جمع آوری داده ها و نظارت بر عملکرد (مانیتور کردن)

جمع آوری داده ها است که به اپراتور کمک می کند تا بتواند بر کار سیستم نظارت کند، اگر یک سیستم درست نظارتی تعبیه نشود، کار اپراتور در این بخش بسیار دشوار می شود. همچنین ثبت و نگهداری این اطلاعات برای مقایسه و واکنش بهینه در برابر مشکلات محتمل بسیار مهم است.

  • بخش تمیز کردن ممبران ها

قلب هر فرآیند اسمز معکوس، ممبران ها یا فیلترهای آن است که تمیز نگهداشتن آن یکی از وظایف مهم اپراتورهاست. اپراتورها در مرحله اول باید انواع رسوب را بشناسند و با توجه به آن گزینه ها و روش های مختلف تمیز کردن را به کار بگیرند. سهل انگاری در این بخش، به دلیل افت جریان عبوری، منجر به اعمال کردن افزایش فشار دیفرانسیلی، افزایش میزان و هدایت بیشتر آب و احتیاج به افزایش ورودی به منظور حفظ میزان خروجی می شود.

بنا به مشکلات پیش روی اپراتور، آموزش و آگاهی قسمت های مختلف سیستم و بهترین عملکرد به منظور پاسخ دهی بهینه، بسیار مهم و ضروری است.

کارگاه های در حال برگزاری تصفیه آب شرکت زیست نگار:

ثبت نام کارگاه های آموزشی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار
کانال تلگرام آموزشگاه تخصصی آب و فاضلاب شرکت فنی مهندسی زیست نگار @tc_zistnegar

اخبار برخی کارگاه های برگزار شده در این زمینه: