صافی بیولوژیکی دوار RBC در تصفیه فاضلاب چیست؟

صافی بیولوژیکی دوار RBC در تصفیه فاضلاب چیست؟

26 تیر 1395

صافی بیولوژیکی دوار RBC

Rotating Biological Contactor یا بیودیسک یک سیستم بیولوژیکی رشد چسبیده هوازی است که از سال 1960 جهت تصفیه فاضلاب های شهری و تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. RBC تشکیل شده از تعدادی دیسک های مدور از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) یا پلی استایرن که با فاصله نسبتاً کنی بر روی یک شافت افقی نصب شده اند.

صافی بیولوژیکی دوار RBC

مجموعه بیودیسک به صورت نیمه مستغرق در داخل حوضچه تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی قرار دارند، عمق استغراق بیودیسک ها 40 درصد است و 60 درصد با هوای مجاور تماس دارد.

بیودیسک به طور مستمر با سرعت دوران 1/6-1 دور در دقیقه دورانی کند حرکت می کند.

صافی بیولوژیکی دوار تصفیه فاضلاب

مشخصات صافی بیولوژیکی دوار RBC

شافت

شافت به منظور نگهداری و دوران دیسک ها در تصفیه خانه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد، جنس شافت باید در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشد، به همین دلیل معمولاً شافت از جنس فلزات مقاوم مانند استیل ساخته می شود.

صافی بیولوژیکی دوار تصفیه خانه فاضلاب

دیسک ها

متداول ترین جنس مورد استفاده جهت ساخت دیسک ها در تصفیه فاضلاب به روش RBC، پلی اتیلن با دانسیته بالا می باشد. مساحت مجموع دیسک هایی که بر روی شافتی به طول 8/23 متر نصب شده اند در شرایط با تراکم کم (استاندارد)، تراکم متوسط و زیاد به ترتیب معادل 9300، 1100 و 16700 متر مربع می باشد.

فرآیند RBC تصفیه فاضلاب

موتور متحرک

سیستم صافی بیولوژیکی دوار RBC توسط موتور متحرکی که به طور مستقیم به شافت وصل شده است می چرخد، قدرت موتورهایی که معمولاً برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند KW 3/7 یا 5/6 می باشد.

مخزن

حجم مناسب مخزن تصفیه فاضلاب بهداشتی که بیودیسک بر روی آن نصب می شود حدود 0/0049 متر مکعب بر بر متر مربع از سطح بیودیسک می باشد، بر این اساس حجم مخزن برای شافتی که مساحت دیسک های آن 9300 متر مربع است، معادل 45 متر مکعب است.

فرآیند صافی بیولوژیکی دوار

با این توصیف، میزان زمان ماند هیدرولیکی بر مبنای بار هیدرولیکی 1/44 ساعت به دست می آید. در سیستم RBC، عمق مؤثر هیدرولیکی مخزن 1/5 متر است.

حصار سر پوشیده

سیستم RBC را به دلایل ذیل معمولاً در داخل حصار سر پوشیده قرار می دهند:

  • محافظت دیسک ها در مقابل اشعه اولتراویوله خورشید
  • محافظت میکروارگانیزم ها در مقابل کاهش دما
  • محافظت دیسک ها و تجهیزات در مقابل حوادث
  • کنترل رشد جلبک ها

حوض ته نشینی

در سیستم صافی بیولوژیکی دوار RBC همانند صافی چکنده بیولوژیکی و لجن فعال، حوض ته نشینی ثانویه ضرورت دارد. البته در صورتی که فاضلاب حاوی مواد معلق باشد، حوض ته نشینی اولیه هم در مراحل تصفیه فاضلاب کاملاً ضروری است.

صافی بیولوژیکی دوار RBC

بار سطحی مناسب برای حوض ته نشینی اولیه هم کاملاً ضروری است. بار سطحی مناسب برای حوض ته نشینی ثانویه سیستم صافی بیولوژیکی دوار RBC معادل بار سطحی حوض ته نشینی صافی چکنده با بستر پلاستیکی (پکینگ مدیا) می باشد. اطلاعات طراحی صافی بیولوژیکی دوار RBC در جدول زیر ارائه شده است.